Industria de petrol și gaze este una dintre cele mai poluante la nivel global, cu emisii de dioxid de carbon și de pulberi de la producție până la consum și deșeuri. Dar industria petrolieră este și cea care asigură de zeci de ani coloana vertebrală a societății moderne, de la combustibil pentru transport, încălzire și energie electrică până la materia primă pentru ambalaje sau pentru drumuri. Apelul pentru o societate mai curată și mai prietenoasă cu mediul a fost preluat de companiile din industrie, care s-au angajat să atingă obiectivele de mediu și sustenabilitate propuse.

OMV Petrom este una dintre companiile care au răspuns apelului pentru un mediu mai curat. Grupul și-a menținut, în 2021, poziția de cea mai mare companie energetică din sud-estul Europei, acționând de-a lungul întregului lanț valoric energetic: de la explorarea și producția de petrol și gaze până la rafinare și distribuție de combustibili, și mai departe la generarea de energie și comercializarea de gaze și energie.

Grupul OMV Petrom a avut o cifră de afaceri de 26 mld lei, cu un CAPEX de 2,8 mld lei în 2021. Modelul de afaceri integrat al Grupului, având trei segmente de afaceri – Upstream, Downstream Oil și Downstream Gas, își asigură rezistența financiară într-un context volatil și ajută la furnizarea neîntreruptă de energie către societate.

„Pentru noi, anul 2021 a fost unul de hotar, odată cu lansarea Strategiei noastre pentru 2030. Pornim pe o cale ambițioasă de transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon, cu sustenabilitatea integrată pe deplin în planurile noastre de afaceri. Am propus cel mai mare plan de investiții private din sectorul energetic românesc, în valoare totală de 11 miliarde euro. Aproximativ 35% din investițiile noastre vor fi direcționate către soluții cu emisii scăzute și zero de carbon. De asemenea, intenționăm să creștem ponderea gazelor naturale în producția noastră de hidrocarburi la aproximativ 70%, deoarece vedem gazele naturale ca un factor cheie pentru o tranziție energetică de succes în România”, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

Pactul Global al Națiunilor Unite din 2013

OMV Petrom, ca semnatară a Pactului Global al Națiunilor Unite (ONU) din 2013, este pe deplin angajată față de Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și contribuie activ la Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU. Compania recunoaște că atenuarea schimbărilor climatice este unul dintre cele mai importante obiective globale și sprijină obiectivele stabilite de Acordul de la Paris privind schimbările climatice și obiectivele UE privind schimbările climatice pentru 2030.

De asemenea, susține inițiativa Băncii Mondiale de „Zero ardere de rutină la faclă până în 2030”, prin care se urmărește eliminarea arderii și ventilația de rutină în operațiuni până în 2030 cel târziu. În 2020, OMV Petrom a devenit și prima companie românească care a susținut recomandările Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), un angajament voluntar care demonstrează dorința de a oferi mai multă vizibilitate inițiativelor legate de climă, de a evalua, dezvălui și de a lua măsuri cu privire la riscurile și oportunitățile legate de schimbările climatice.

OMV Petrom este clasată în top 3% din industria producătorilor de petrol și gaze în evaluările de risc ESG ale Sustainalytics din octombrie 2021, obținând un scor de 22,4 (risc mediu). Managementul sustenabilității OMV Petrom este evaluat ca fiind unul puternic.

Sustenabilitatea

În 2021, OMV Petrom a lansat Strategia de afaceri 2030 prin care se angajează să meargă către un viitor cu emisii reduse de carbon. Strategia direcționează modul în care urmează să se dezvolte spre a fi o companie integrată de energie diversificată, adăugând noi activități de business care presupun emisii reduse de carbon și trasând calea către obiectivul Net Zero în cadrul operațiunilor până în 2050.

Obiectivele OMV Petrom din noul cadru de sustenabilitate abordează în special Tranziția către o activitate cu emisii scăzute de carbon. Țintele climatice pentru 2030 includ atingerea operațiunilor cu emisii Net Zero până în 2050 (Scop 1 & Scop 2) cu un CAPEX pentru reducerea emisiilor (2022 – 2030) de 35%, precum și o serie de obiective mai specifice pentru 2030 legate de intensitatea carbonului și reducerea valorilor absolute, cum ar fi reducerea intensității carbonului în activitatea de extracție și producție cu 70%, reducerea carbonului în procesul de rafinare cu 15% și reducerea carbonului în producția de electricitate cu 20%.

Obiectivul prin care operațiunile OMV Petrom vor fi neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon, contribuie la obiectivele de decarbonare ale României. Un portofoliu mai verde și mai diversificat va fi atins prin investiții în biocombustibili, mobilitate alternativă, generare de energie regenerabilă și noi tehnologii.

Emisii de carbon

Trei direcții cheie vor contribui la atingerea țintei Net Zero: decarbonizarea operațiunilor curente, extinderea afacerilor în domeniul gazelor naturale cu emisii reduse de carbon și urmărirea oportunităților de afaceri care implică emisii reduse și zero de carbon. Portofoliul companiei va fi extins pentru a include cinci noi activități de afaceri cu emisii reduse și zero de carbon, care împreună vor însuma investiții de 3,7 mld euro. Acestea reprezintă aproximativ 35% din investițiile cumulate până în 2030.

Pentru a oferi clienților o gamă de opțiuni de energie cu emisii reduse de carbon, OMV Petrom își propune să construiască un portofoliu de active de energie regenerabilă, inițiind mai întâi investiții în tehnologii solare fotovoltaice, care au un mare potențial în România. Compania va pune în funcțiune mai mult de 1 GW capacitate de energie regenerabilă în România până în 2030.

Totodată, OMV Petrom intenționează să depășească 15% biocombustibili în producția totală de combustibil în 2030, cu 150 mii tone/an de etanol celulozic din paie de fân și 450 mii tone/an de combustibil sustenabil de aviație și motorină din surse regenerabile. Infrastructura de mobilitate cu emisii reduse de carbon va fi dezvoltată, cu peste 500 de puncte de alimentare cu combustibil alternativ (electro-mobilitate, soluții H2 , GNL și GNC).

În a doua jumătate a deceniului, compania va intensifica investițiile pentru a valorifica oportunitățile privind captarea, utilizarea și stocarea carbonului, precum și pe cele legate de hidrogen, despre care se anticipează că vor aduce o contribuție semnificativă la decarbonizarea țării. Referitor la hidrogen, produs cu emisii scăzute de carbon, OMV Petrom are ambiția de a deveni un jucător integrat pe termen lung, explorând diverse oportunități de cerere a industriei și a pieței de combustibil pentru mobilitate – de la producția de hidrogen albastru, turcoaz și verde până la utilizarea hidrogenului pentru propria decarbonizare.

„Pentru a sprijini planurile noastre ambițioase de decarbonare, vom investi aproximativ 2 miliarde de euro în inovație și noi tehnologii, în principal în captarea și stocarea hidrogenului și carbonului. Ne așteptăm că acestea ne vor ajuta să atingem obiectivul de a capta mai mult de 2 milioane de tone de CO2 pe an până în 2030. Și, în calitate de parteneri într-un proiect european de cercetare, vom implementa un pilot de captare și utilizare a carbonului la Rafinăria Petrobrazi”, spune Christine Verchere.