ONE United Properties este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București. Compania, cunoscută sub brandul high-end ONE, este sinonimă cu calitate, design, comunitate și durabilitate. Strategia sa de sustenabilitate se bazează pe pilonii ESG, iar sprijinirea comunităților locale se face prioritar, pe trei direcții: educație & sport, sănătate & cercetare și regenerare urbană & protecția mediului.

Obiectivul declarat al companiei este să îmbunătățească comunitățile existente și să construiască noi comunități prin dezvoltarea de clădiri de calitate, eficiente din punct de vedere energetic, generând totodată o creștere a valorii pe termen lung pentru acționari.

Toate clădirile ONE au certificări superioare de sustenabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este membru al Romania Green Building Council (RoGBC), o organizație care promovează responsabilitatea față de mediu și eficiența energetică precum și al Pactului Global al Națiunilor Unite.

Toate dezvoltările rezidențiale ale ONE United Properties sunt certificate „Green Homes” de RoBGC, în timp ce toate dezvoltările de birouri sunt certificate WELL Health and Safety, cea mai riguroasă certificare axată pe bunăstarea angajaților, precum și certificări LEED. În 2021, ONE United Properties și-a asumat angajamentul ca toate noile dezvoltări de birouri să îndeplinească standardele LEED Zero Carbon.

Din 2021, ONE investește în restaurarea reperelor istorice, achiziționând Casa Braikoff (ONE Athenee) în 2021 și prima fabrică Ford din Europa de Est (ONE Gallery), în 2022. Pentru 2022 și 2023, ONE United Properties vizează investiții de minim 70 de milioane de euro în regenerarea urbană a reperelor istorice abandonate din București, pentru a proteja și restaura patrimoniul cultural al capitalei României.

Strategia de sustenabilitate a ONE este bazată pe Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite și este construită pe pilonii ESG: mediu, social și guvernanță.

Strategia de Mediu

Având în vedere impactul global pe care industria imobiliară îl are asupra mediului înconjurător, ONE a acordat întotdeauna o atenție deosebită reducerii emisiilor de carbon pentru a minimiza schimbările climatice, precum și eficientizării activităților operaționale, astfel încât să existe siguranța că aceste construcții dezvoltate își vor păstra calitățile și la mulți ani după finalizarea lor. În acest context, încă de la începuturile sale, ONE United Properties a livrat proiecte dezvoltate în conformitate cu cele mai bune practici de mediu și sustenabilitate. Prin strategia de Mediu ONE United Properties atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 7, 9, 12 și 13.

Obiectivele de Mediu

 • Construirea de ansambluri rezidențiale 100% certificate Green Homes;
 • Dezvoltarea de birouri 100% certificate LEED și WELL;
 • Construirea tuturor dezvoltărilor noi de birouri LEED Zero Carbon;
 • Reducerea emisiilor de CO2 în faza de dezvoltare și după livrare;
 • Utilizarea celor mai bune materiale pentru mediu;
 • Reducerea producției de deșeuri la nivelul construcției;
 • Protejarea copacilor și a spațiilor verzi;
 • Optimizarea utilizării apei și energiei;
 • Prevenirea extinderii urbane necontrolate;
 • Dezvoltarea în conformitate cu conceptul de „oraș de 15 minute”, reducând congestionarea traficului.

Strategia Socială

ONE United Properties a fost pionierul conceptului de dezvoltare mixtă în România, fiind cel mai important jucător pe acest segment din țară. Dezvoltările mixte acțiONEază împotriva tendințelor de formare a expansiunii urbane și, în schimb, ajută la formarea unor comunități incluzive și cONEctate. Principala viziune a dezvoltărilor ONE United Properties a fost întotdeauna orientarea pe apropierea față de client, formarea de comunități, regenerarea urbană, sustenabilitatea și protecția mediului. În strategia de achiziționare a terenurilor, ONE United Properties se concentrează întotdeauna pe identificarea terenurilor mari, unde pot fi construite proiecte multifuncționale la scară urbană.

Compania își propune să livreze întotdeauna dezvoltări cu o infrastructură socială completă, care să includă zONE verzi, magazine și restaurante, drumuri, trotuare, mobilier urban. Ca parte a strategiei de sustenabilitate, ONE se angajează ca nu numai compania, ci și toți furnizorii săi, să adere la respectarea drepturilor omului, cele mai înalte norme de sănătate și siguranță la locul de muncă, precum și standardele etice. Strategia Socială a ONE răspunde Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 3, 5, 10, 11.

Obiectivele Sociale

 • Angajamentul de a respecta Codul de Conduită pentru Furnizori, începând cu 2022;
 • Asigurarea sănătății și siguranței angajaților;
 • Promovarea egalității și a diversității;
 • Asigurarea sănătății și siguranței chiriașilor și clienților prin oferirea celui mai bun mediu interior și exterior;
 • Regenerarea și revitalizarea zONElor urbane, oferind proiecte de referință care sunt încorporate în peisajul urban;
 • Investirea unei sume de 70 de milioane de euro în următorii 2 ani (2022-2024) în restaurarea monumentelor istorice;
 • Încurajarea unor comportamente responsabile față de mediu în cadrul comunităților;
 • Oferirea de sprijin caritabil celor aflați în nevoie.

Strategia de Guvernanță

În calitate de companie publică, ONE trebuie să răspundă nevoilor tuturor acționarilor săi care sunt orientați către guvernanță, responsabilitate și integritate. Dezvoltatorul acordă o atenție deosebită gestionării riscurilor legate de aspectele ESG pentru a asigura reziliența activității sale. Își selectează cu atenție contractorii și furnizorii, pentru a lucra cu parteneri care aderă la valorile sale bazate pe diversitate și incluziune. Le oferă tuturor angajaților ocuparea integrală și productivă a forței de muncă, în condiții de remunerare egală. Strategia de Guvernanță a ONE adresează Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 8.

Obiectivele de Guvernanță

 • Asigurarea unui comportament etic în afaceri;
 • Stabilirea unor standarde înalte în afaceri pentru subcontractanți;
 • Implementarea unor norme stricte privind anticorupția;
 • Educarea și abilitarea stakeholderilor în vederea atingerii obiectivelor sale de sustenabilitate;
 • Permiterea tuturor acționarilor de a participa de la distanță în cadrul AGA;
 • Evaluarea unui risc mediu din partea unei agenții de rating ESG;
 • Măsurarea și publicarea transparentă a performanțelor în materie de sustenabilitate.

Selecție de inițiative sprijinite de ONE United Properties

ONE United Properties, sprijină comunitățile locale concentrându-se în special pe trei domenii: educație & sport, sănătate & cercetare și regenerare urbană & protecția mediului. Între 2018 și 2021, ONE United Properties a realizat donații în valoare totală de 7.088.253 EUR.

 • Regenerare urbană și protecția mediului: 5.188.433 EUR
 • Educație, sport și antreprenoriat: 1.238.074 EUR
 • Sănătate și cercetare: 661.746 EUR

Sursa
https://www.one.ro/ro