Material de opinie de Daniel Grigore, Senior Manager, Taxe Directe, Deloitte România

Procedura prin care companiile pot direcționa 20% din impozitul pe profit către organizații non-profit (ONG) a fost simplificată, astfel că, începând cu rezultatele financiare obținute în 2022, facilitatea este mai ușor de aplicat. Anterior, companiile interesate erau obligate să vireze banii în conturile asociațiilor și ONG-urilor pe care voiau să le sponsorizeze până la finalul anului calendaristic. Ca urmare a unui ordin publicat anul trecut, societățile pot opta pentru sponsorizarea entităților alese inclusiv după depunerea bilanțului, prin intermediul ANAF, prin depunerea Declarației 117. Mai mult, ANAF are obligația să vireze banii în 45 de zile de la depunerea declarației.

Companiile plătitoare de impozit pe profit sau impozit pe venit (microîntreprinderile) pot acorda sponsorizări organizațiilor non-profit în baza legislației în vigoare, respectiv Codul fiscal, Legea sponsorizării (32/1994). Cheltuiala respectivă nu este deductibilă la calculul impozitului pe profit, însă constituie credit fiscal (se scade din impozitul datorat statului). Creditul fiscal este limitat la 0,75% din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit calculat pentru perioada de referință (suma cea mai mică dintre cele două) pentru contribuabilii supuși impozitului pe profit sau 20% din impozitul pe venit datorat pentru perioada de referință (trimestrul în care s-a înregistrat cheltuiala cu sponsorizarea).

În ce constă noua procedură

Companiile care vor să sponsorizeze organizații non-profit au și posibilitatea redirecționării unei părți din impozitul pe profit, până la plafonul menționat mai sus, cu condiția existenței unui contract de sponsorizare și a completării și depunerii unui formular specific, 177. Solicitarea poate fi transmisă autorității fiscale în următoarele șase luni de la termenul legal pentru depunerea declarațiilor privind impozitul pe profit/venitul aferent trimestrului IV (pentru anul 2022, termenul este 26 decembrie 2023).

Exemplu de calcul pentru o companie care, în anul 2022, a înregistrat o cifră de afaceri de 30 de milioane de lei, datorează un impozit pe profit de 500.000 de lei și a acordat, în timpul anului, sponsorizări de 70.000 de lei. În plus, mai are dreptul la credit din sponsorizări de 5.000 de lei, sumă reportată din perioadele anterioare (cu un an în urmă au fost acordate sponsorizări peste plafon). Având în vedere că 0,75% din cifra de afaceri reprezintă 225.000 de lei, iar 20% din impozitul pe profit este 100.000 de lei, rezultă că societatea respectivă are dreptul să acorde sponsorizări în limita plafonului de 100.000 de lei (pentru 2022). Dar pentru că a aplicat un credit fiscal deja, în timpul anului, de 75.000 de lei, mai poate încheia contracte cu beneficiari eligibili ai redirecționării pentru încă 25.000 de lei. Contractele ar trebui încheiate până la momentul depunerii formularului 177.

În situația în care, în urma rectificării, rezultă un impozit mai mic datorat de companie, diferența din suma redirecționată de autorități în baza formularului 177 aprobat va trebui achitată la bugetul de stat de către contribuabil. Însă avantajul redirecționării este că sponsorizarea se face din impozitul pe profit datorat, și nu ca și o cheltuială operațională a contribuabilului.

În concluzie, societățile care nu au reușit să direcționeze integral sumele aferente acestei facilități în anul 2022 mai au la dispoziție încă șase luni începând cu data de 26 iunie 2023 să decidă către ce ONG le direcționează și să parcurgă pașii necesari în acest scop.