Pe fondul intensificării schimbărilor climatice la nivel global, echipele EY au sprijinit inițiativa Science Based Targets (SBTi) pentru elaborarea unui studiu care ajută organizațiile să înțeleagă mai bine provocările tehnice asociate cu măsurarea și raportarea progreselor pentru atingerea obiectivelor climatice bazate pe știință.

În primă fază, echipele EY și SBTi au consultat un număr extins de stakeholderi, ca să înțeleagă factorii determinanți ai măsurătorilor și raportărilor exacte, credibile și eficiente. A rezultat o cartografiere a tipurilor de obiective climatice bazate pe știință și a dependențelor. Apoi, s-au stabilit domeniile care nu dispun de orientări clare sau de standarde comune de raportare.

Factorii-cheie identificați pentru o mai bună raportare și măsurare includ abordarea schimbărilor structurale și metodologice, examinarea unor parametri dincolo de emisiile de gaze cu efect de seră (GES) și asocierea de date pentru fiecare obiectiv. Studiul include și o analiză a situației actuale în măsurare și raportare, a provocărilor și a posibilelor practici de ultimă generație aplicabile.

”În cele din urmă, în prezent, SBTi recomandă, dar nu impune verificarea și asigurarea datelor privind emisiile de GES. Cu toate acestea, un sondaj recent indică faptul că piața are o preferință puternică pentru cerințele de asigurare și control al calității privind datele companiilor utilizate pentru a determina atingerea unui obiectiv științific. În plus, cercetarea SBTi și EY a identificat cel puțin șapte reglementări și unsprezece cadre de referință în domeniul climei, inclusiv recomandările TCFD, standardele ISSB și standardele de raportare CSRD, care subliniază importanța sau chiar prevăd cerințe privind asigurarea de către terți pentru a atenua riscul de raportare a datelor inexacte, incomplete și nesigure. Atingerea obiectivelor bazate pe date științifice este esențială pentru îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris, iar orientările clare privind modul de contabilizare și raportare a progreselor înregistrate în raport cu obiectivele climatice într-un mod coerent și transparent vor contribui la soluționarea preocupărilor legate de calitatea și transparența datelor, precum și a acuzațiilor de <greenwashing> corporatist”, a declarat Massimo Bettanin, partener Schimbări Climatice și Sustenabilitate, EY România.

Rezultatele cercetării se regăsesc în documentul Landscape Analysis of Measurement, Reporting, and Verification (MRV) of Science-based Targets (Analiza peisajului privind măsurarea, raportarea și verificarea (MRV) a obiectivelor bazate pe știință), care detaliază provocările actuale în legătură cu raportarea privind clima și oferă o perspectivă asupra importanței măsurării și raportării obiectivelor climatice bazate pe știință, atât pentru autoritățile de reglementare și organizațiile climatice, cât și pentru companii.