Băncile comerciale sunt, de câțiva ani deja, pe un trend „verde”, o direcție care să le transforme în companii sustenabile, dar și prin care se obligă să susțină, prin finanțare, activitățile prietenoase cu mediul. Unele însă au intrat pe acest drum înainte să devină un trend la nivel de sistem. ProCredit Bank este una dintre băncile care oferă credite verzi și soluții de dezvoltare sustenabilă încă din 2014.

ProCredit Bank a sărbătorit, în 2022, 20 de ani de activitate în România. De-a lungul celor două decenii, banca a acordat credite în valoare de peste 2 miliarde EUR către clienții IMM. Singura bancă din țară cu acționariat 100% german, ProCredit Bank operează ca bancă verde, care prioritizează doi piloni importanți pentru societate: cel financiar și cel de mediu. Pionier în oferirea de credite verzi și soluții de dezvoltare sustenabilă încă din 2014, ProCredit Bank este o instituție care finanțează și promovează activ investițiile în eficiența energetică și energie regenerabilă, cât și în măsuri prietenoase cu mediul.

Peste 20% din portofoliul IMM actual este reprezentat de credite verzi. Printre destinațiile acestora se numără proiecte care stau la baza activității de business din diverse sectoare, precum eficientizarea energetică a proceselor de producție sau a spațiilor în care companiile își desfășoară activitatea. În ceea ce privește structura portofoliului, la finalul anului 2021, peste 32% din volumul total al acestuia a fost reprezentat de sectorul de producție. În acest top al finanțărilor verzi acordate de bancă se regăsesc și alte industrii importante pentru economie, precum agricultura cu 30% și comerțul cu 13%.

De asemenea, ProCredit Bank nu finanțează companiile cu modele de business nesustenabile, precum cele care au la bază exploatarea cărbunelui sau centralele electrice care funcționează pe bază de combustibili fosili. Fiecare client trece printr-un proces de evaluare a impactului pe care îl are asupra mediului sau la nivel social. Dincolo de analiza bonității financiare, ProCredit Bank se asigură că fiecare client creditat are un impact echilibrat sau pozitiv asupra mediului.

Și digitalizarea a jucat un rol important în transformarea companiei. Banca a decis din 2016 să transforme ghișeele clasice în zone automate care operează 24/7 și care substituie lucrul cu numerar. Astfel, ProCredit a devenit prima bancă din România care a introdus conceptul de sucursale „cashless”.

#Decizii Potrivite Pentru Viitor

Cu ocazia aniversării celor 20 de ani de prezență în România, banca a lansat campania #DeciziiPotrivitePentruViitor, menită să continue impactul pozitiv asupra dezvoltării economiei prin susținerea sectorului IMM, dar și creditarea sustenabilă și dezvoltarea facilităților de banking digital.

„La ProCredit Bank gândim și acționăm în conformitate cu nevoile clienților, prioritizând totodată urgentarea tranziției către un viitor sustenabil. Ca instituție de finanțare, ne asumăm responsabilitatea de a influența pozitiv mediul economic și social prin activitatea noastră de zi cu zi. Dezvoltarea durabilă reprezintă un aspect fundamental al activității noastre și considerăm că implementarea unor politici prietenoase cu mediul și dezvoltarea economică ar trebui să fie în deplin acord. Procesul de instituționalizare a creditelor verzi a fost unul gradual. Expertiza pe care am acumulat-o în finanțarea sustenabilă este de neînlocuit, chiar dacă protejarea valorilor noastre a presupus uneori renunțarea la unele oportunități de afaceri. Cei 20 de ani de activitate locală au consolidat, într-un mod practic, viziunea noastră pentru România, iar următorii ani sunt destinați creșterii conștientizării, educării și înrădăcinării acesteia în cât mai multe sectoare de activitate”, a declarat Ștefan Manole, CEO ProCredit Bank România.

Ulterior, banca a lansat și contul curent pentru persoane fizice ProGreen Aniversar, primul pachet de cont curent verde. Acesta oferă clienților siguranța că banii vor fi utilizați exclusiv în proiecte care nu aduc un impact negativ asupra mediului. Contul vizează finanțarea de proiecte relevante, precum investiții în energie regenerabilă, utilaje și echipamente cu eficiență energetică ridicată, locuințe durabile, producție și agricultură sustenabile sau investiții în industriile de reciclare. De asemenea, inclusiv cardul asociat este fabricat din plastic reciclat în proporție de 85%.

„Acum 15 ani, ProCredit Bank a fost una dintre primele bănci comerciale din România care a ales calea sustenabilității. De atunci, angajamentul nostru pentru politici bancare etice, verzi, a devenit tot mai puternic, iar, în prezent, green banking-ul este parte din ADN-ul ProCredit. Completarea ofertei bancare cu un cont curent verde, destinat persoanelor fizice, este un pas natural și necesar, care întărește poziția noastră, de bancă orientată către dezvoltarea sustenabilă a societății. Prin noul pachet aniversar ne luăm un angajament ferm atât față de clienți, cât și față de mediu. Fiecare cont ProGreen va contribui la dezvoltarea portofoliului de credite verzi, fondurile rulate prin acestea fiind alocate doar proiectelor sustenabile. Principalul nostru obiectiv pentru ProGreen este acela de a ajunge în punctul în care putem susține creditarea verde exclusiv din volumul fondurilor provenite din aceste conturi. Odată cu lansarea pachetului ProGreen Aniversar, banca închide cercul sustenabilității și face apel atât la clienții săi, cât și la publicul larg de a se alătura activitații de susținere a mediului înconjurător prin utilizarea unor servicii financiare cu adevărat durabile”, a mai spus Ștefan Manole.

Alianța Bancară Net-Zero

Recent, Grupul ProCredit s-a alăturat Alianței Bancare Net Zero (Net-Zero Banking Alliance – NZBA) și s-a angajat să stabilească obiective de reducere a emisiilor, pe termen scurt și pe termen lung, la nivelul întregii companii, cu ajutorul standardului net zero al Inițiativei Obiective Bazate pe Știință (Science Based Target Initiative – SBTi).

Această alianță a băncilor din întreaga lume, convocată de O.N.U. și condusă de reprezentanții din sector, se angajează să își aducă portofoliile de credite și investiții la emisii net zero până în anul 2050.

ProCredit Holding, ca de altfel toți membrii Alianței, se angajează să:

  • stabilească obiective interimare pe bază de scenarii pentru anul 2030 sau mai devreme pentru sectoarele prioritare;
  • acorde prioritate domeniilor cu impactul cel mai semnificativ, adică sectoarelor care emit cele mai multe emisii cu efect de seră;
  • publice anual emisiile și intensitatea acestora;
  • țină cont de cunoștințele științifice de ultimă oră disponibile;
  • stabilească primele obiective în termen de 18 luni de la semnare și să raporteze ulterior, în regim anual;
  • prezinte progresul pe baza unei strategii de tranziție examinate la nivel de Consiliu.

NZBA este convocată de Inițiativa de Finanțare a Programului pentru Mediu al Organizației Națiunilor Unite și reprezintă elementul bancar al Alianței Financiare pentru Net Zero din Glasgow, conduse de Mark Carney, Trimisul Special al O.N.U. pentru măsuri privind schimbările climatice și finanțare.

„Sperăm să accelerăm măsurile privind schimbările climatice și să ne sprijinim clienții din Europa de Sud-Est și de Est, precum și din America de Sud și Germania, să își realizeze planurile de tranziție. În răspuns la Acordul de la Paris, grupul ProCredit și-a înjumătățit propriile emisii din anul 2018 încoace. Stabilindu-ne acum drept scop ajungerea la net zero, recunoaștem valoarea conlucrării cu colegii și stabilirii unor obiective adiționale bazate pe știință. Prin urmare, considerăm că Alianța Bancară Net Zero și Inițiativa Obiective Bazate pe Știință reprezintă contrapărți esențiale pentru atingerea acestui scop”, spune Hubert Spechtenhauser, Președintele Consiliului de Conducere al ProCredit Holding.