Parlamentul European (PE) a decis să combată prin lege defrișarea de păduri la nivel mondial. Deși nu are jurisdicție în afara spațiului Uniunii Europene, legea va impune ca produsele ce primesc autorizația de vânzare în interiorul UE să aibă un atestat prin care se arată că produsul nu provine de pe terenuri defrișate și nu a dus la degradarea pădurilor. Practic, acest lucru înseamnă că produsele care provin dintr-o zonă unde sunt distruse pădurile (și nu numai), atunci acestea nu pot fi comercializate.

Uniunea Europeană se dovedește astfel a fi din nou una dintre zonele cele mai restrictive atunci când vine vorba de protecția mediului și a drepturilor omului. Prin noua lege se dorește combaterea schimbărilor climatice și pierderea biodiversității. Nu se vor interzice importurile din anumite țări sau de anumite mărfuri, dar companiile vor putea vinde produse în Uniune doar dacă furnizorul lor a emis o așa numită „declarație de diligență” care să ateste că produsul nu provine de pe terenuri defrișate și nu a condus la degradarea pădurilor, inclusiv a pădurilor primare de neînlocuit, după 31 decembrie 2020.

Parlamentul solicită și ca aceste companii să fie obligate să verifice dacă produsele respective respectă legislația aplicabilă în țara de producție, inclusiv legislația privind drepturile omului, și că au fost respectate drepturile popoarelor indigene afectate.

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) estimează că 420 de milioane de hectare de pădure, o suprafață mai întinsă decât suprafața UE, au fost convertite din păduri în terenuri agricole între 1990 și 2020. Consumul UE reprezintă aproximativ 10 % din defrișările globale, iar uleiul de palmier și soia reprezintă mai mult de două treimi din total.

În octombrie 2020, Parlamentul și-a invocat prerogativa menționată în tratat pentru a cere Comisiei să propună un act legislativ care să oprească defrișările provocate de Uniunea Europeană la nivel mondial. Pe 6 decembrie 2022, Parlamentul a încheiat un acord cu țările Uniunii pe marginea noului act legislativ.

Produsele reglementate de lege

Produsele reglementate de noua legislație sunt: bovinele, cacaua, cafeaua, uleiul de palmier, soia și lemnul, inclusiv produsele care provin de la animale hrănite cu aceste mărfuri sau care conțin sau au fost fabricate folosind aceste mărfuri (cum ar fi pielea, ciocolata și mobila), ca în varianta originală a Comisiei. În timpul negocierilor privind forma finală a legii, euro-deputații au reușit să adauge pe lista produselor reglementate cauciucul, mangalul, produsele din hârtie tipărită și mai mulți derivați pe bază de ulei de palmier.

Parlamentul a reușit inclusiv să extindă definiția conceptului de „degradare a pădurilor”, care include conversia pădurilor primare sau a pădurilor regenerabile natural în păduri de plantație sau în alte suprafețe împădurite.

„Până acum, rafturile supermarketurilor noastre au fost prea adesea umplute cu produse acoperite de cenușa pădurilor tropicale arse și a ecosistemelor distruse irevocabil, care au nimicit modul de viață al populațiilor indigene. De prea multe ori, acest lucru s-a întâmplat fără știrea consumatorului. Sunt bucuros că, de acum înainte, atunci când își mănâncă ciocolata sau se bucură de cafeaua de dimineață, consumatorul european va putea fi sigur că nu este complice la defrișări fără să știe. Noua lege este esențială pentru lupta noastră împotriva schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității. Mai mult, ne va ajuta să depășim blocajul care ne împiedica să ne adâncim relațiile comerciale cu țările care ne împărtășesc valorile și ambițiile legate de mediu”, a declarat raportorul PPE, Luxemburg, Christophe Hansen.

Controale în funcție de nivelul de risc

Comisia Europeană va clasifica țări sau regiuni ale acestor țări în funcție de criteriile de risc (scăzut, standard sau ridicat), pe baza unei evaluări obiective și transparente, în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului. Produsele care provin din țări cu risc scăzut vor beneficia de o procedură simplificată în materie de diligență. Operatorii vor fi verificați într-o proporție care depinde de nivelul de risc al țării: 9 % pentru țările cu risc ridicat, 3 % pentru cele cu risc standard și 1 % pentru cele cu risc scăzut.

Autoritățile competente ale Uniunii vor avea acces la informații relevante furnizate de companii, cum ar fi coordonate de geo-locație, și vor face verificări cu ajutorul instrumentelor de monitorizare prin satelit și al analizelor de ADN pentru a verifica de unde provin produsele.

Penalizările pentru nerespectarea normelor vor fi proporționale și disuasive, iar amenda maximă va trebui să fie de cel puțin 4% din cifra de afaceri anuală realizată în Uniunea Europeană de operatorul sau comerciantul care încalcă normele.

Noua lege a fost adoptată cu 552 voturi pentru, 44 împotrivă și 43 abțineri. Textul de lege urmează să fier aprobat oficial și de către Consiliul Europei în următoarele două săptămâni și va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial al UE. Legea este similară cu ce se întâmplă în mediu de afaceri, unde consumatorii cer companiilor să fie sustenabile și să nu afecteze mediul prin activitatea lor.