Comisia Europeană a anunță adoptarea finală a Actului privind industria net-zero (NZIA – Net Zer Industry Act), care pune UE pe drumul cel bun pentru a-și consolida capacitățile interne de producție a tehnologiilor curate cheie. Prin crearea unui mediu de afaceri unificat și previzibil pentru sectorul producției de tehnologie curată, NZIA va crește competitivitatea și reziliența bazei industriale a UE și va sprijini crearea de locuri de muncă de calitate și o forță de muncă calificată.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Prin Actul Net-Zero Industry, UE are acum un mediu de reglementare care ne permite să extindem rapid producția de tehnologii curate. Legea creează cele mai bune condiții pentru acele sectoare care sunt cruciale pentru noi pentru a ajunge la zero net până în 2050. Cererea este în creștere în Europa și la nivel global, iar acum suntem echipați pentru a satisface mai mult din această cerere cu oferta europeană.”

Prin stimularea producției interne a UE de tehnologii net zero, NZIA va reduce riscul ca dependențele de combustibili fosili să fie înlocuite cu dependențe tehnologice de actori externi. Acest lucru va ajuta, la rândul său, să facem sistemul nostru energetic mai curat și mai sigur, cu surse de energie curată la prețuri accesibile și produse acasă, înlocuind importurile volatile de combustibili fosili.

Principalele măsuri ale Legii

Pentru ca UE să devină lider în sectorul tehnologiei curate, NZIA stabilește un punct de referință pentru capacitatea de fabricație a tehnologiilor strategice net-zero pentru a satisface cel puțin 40% din nevoile anuale de implementare ale UE până în 2030. Criteriul de referință oferă predictibilitate, certitudine și durabilitate. -semnale pe termen către producători și investitori și permite urmărirea progresului. Pentru a sprijini proiectele de captare și stocare a carbonului și pentru a crește disponibilitatea siturilor de stocare a CO2 în Europa, NZIA stabilește, de asemenea, un obiectiv de 50 de milioane de tone de capacitate anuală de injectare în siturile geologice de stocare a CO2 din UE până în 2030.

Pe lângă stabilirea obiectivelor, noul regulament îmbunătățește condițiile de investiții în tehnologii net zero prin simplificarea și accelerarea procedurilor de autorizare, reducerea poverii administrative și facilitarea accesului la piețe. Autoritățile publice vor trebui să ia în considerare durabilitatea, reziliența, securitatea cibernetică și alte criterii calitative în procedurile de achiziții pentru tehnologii curate și licitații pentru utilizarea energiei regenerabile. Statele membre vor putea sprijini un set de tehnologii net zero, cum ar fi solar fotovoltaic, eolian, pompe de căldură, tehnologii nucleare, tehnologii cu hidrogen, baterii și tehnologii de rețea prin stabilirea de „proiecte strategice” care ar beneficia de statut prioritar la nivel național; termene de autorizare mai scurte și proceduri simplificate.

Industriile consumatoare de energie, cum ar fi oțelul, produsele chimice sau cimentul, care produc componente care sunt utilizate în aceste tehnologii net-zero și care investesc în decarbonizare pot fi, de asemenea, sprijinite prin măsurile din lege. Crearea văilor de accelerare net-zero va facilita în continuare înființarea de clustere de activitate industrială net-zero în UE.

NZIA include măsuri pentru investiții în educație, formare și inovare prin înființarea Net-Zero Industry Academies pentru a forma 100.000 de lucrători în termen de trei ani și pentru a sprijini recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale. Vor fi create sandbox-uri de reglementare pentru testarea tehnologiilor inovatoare net-zero în condiții de reglementare flexibile. În cele din urmă, Platforma Net-Zero Europe va servi ca un centru central de coordonare, unde Comisia și țările UE pot discuta și face schimb de informații, precum și aduna informații de la părțile interesate.

Actul privind industria net-zero a fost anunțat de președintele von der Leyen ca parte a Planului industrial Green Deal prezentat la 1 februarie 2023. Planul a stabilit modul în care UE își va spori avantajul competitiv prin extinderea capacității de producție a UE pentru net zero. tehnologiile și produsele necesare pentru a îndeplini obiectivele ambițioase ale UE în materie de climă. Comisia a prezentat propunerea NZIA la 16 martie 2023, alături de Legea materiilor prime critice (CRMA) și reforma designului pieței de energie electrică. Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu la 6 februarie 2024, iar Parlamentul a votat asupra legislației la 25 aprilie 2024. Votul de astăzi, 27 mai, al Consiliului este pasul final al procesului legislativ. Legea va intra în vigoare la 1 zi de la publicarea în Jurnalul Oficial, care este așteptată spre sfârșitul lunii iunie.