Consiliul Patronatelor ESG din România (CPESGR), asociație patronală și comunitate de business, constituită cu scopul sprijinirii dezvoltării afacerilor pe baze sustenabile, solicită abrogarea noilor obligații de raportare puse în sarcina contribuabililor prin OUG 70/2024. Membrii CPESGR și asociațiile partenere susțin digitalizarea administrației fiscale din România, dar dorește realizarea acestui deziderat prin colaborarea dintre Stat și mediul de business, nu prin împovărarea excesivă a acestuia din urmă. 

Consiliul susține digitalizarea administrației fiscale, dar efectuată într-o manieră care să conducă la mai puțin efort depus, mai puține resurse alocate și eficiență mai mare, nicidecum la mai multă muncă, creșterea costurilor și rezultate incerte.

„În ultimi ani, au fost impuse mediului de afaceri o serie de măsuri fiscale care au avut ca consecință creșterea semnificativă costurilor de conformare. În plus, creșterea constantă a salariului minim a adus creșterea costurilor cu forța de muncă. În acest mediul dificil, noul sistem e-TVA, așa cum este propus a se implementa, generează alte eforturi suplimentare pentru mediul de afaceri. Nu suntem împotriva digitalizării sau a combaterii, dar nu suntem de acord ca, în numele unor idealuri, companiile românești și profesioniștii din domeniul contabil să devină cobai în cadrul unor experimente a căror finalitate nu se poate prevedea”, a declarat Daniela Adriana Marișcu, Președinte al Consiliul Patronatelor ESG din România (CPESGR).

Având în vedere că este de așteptat că în prima perioadă să apară diferențe între decontul TVA precompletat și decontul TVA depus de persoana impozabilă și ținând seama de faptul că se reglementează obligativitatea întocmirii „Notei justificative privind diferenţe RO e-TVA” într-un termen scurt, greu de realizat și că pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu se specifică nici un termen pentru analiza și dispunerea măsurile legale, mediul de afaceri consideră că obiectivul declarat în fundamentarea Ordonanței 70/2024, respectiv simplificarea procedurilor, asigurarea unui nivel optim de transparenţă şi debirocratizarea proceselor prin instituirea instrumentelor digitale de comunicare nu este atins.

Prin urmare, CPESGR solicită:

  1. Abrogarea dispozițiilor care prevăd noi obligații de raportare în sarcina contribuabililor, obligativitatea întocmirii „Notei justificative privind diferenţe RO e-TVA” și a dispozițiilor privind decalarea termenului de depunere a decontului TVA;

  2. Clarificarea diferențelor dintre decontul TVA precompletat și decontul TVA depus de persoana impozabilă se realizează, în mod voluntar, la cererea persoanelor impozabile interesate de îmbunătățirea gradului de conformare;

  3. Valorificarea de către ANAF a informațiilor din sistemul e-TVA se face prin analiza de risc și inspecții fiscale în regimul anterior ordonanței de urgență e-TVA, în limita capacității administrative proprii.

Consiliul a elaborat o petiție online potrivit celor sus-menționate, invitând toate părțile interesate să o semneze și să o popularizeze în rândul mediului de business.

Ca membru al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), CPESGR susține apelul acestei organizații către Ministerul de Finanțe, pentru deschiderea unui dialog transparent și constructiv, cu toate părțile interesate, și pentru a dezvolta un plan de implementare treptată a noilor măsuri fiscale.