One United Properties, principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, a publicat Raportul de Sustenabilitate pentru anul 2022. Raportul evidențiază progresul înregistrat de companie în domeniile cheie ale sustenabilității, acoperind diverse aspecte de mediu, sociale și de guvernanță.

Anul 2022 a reprezentat un capitol esențial în demersul nostru către un viitor sustenabil. Consolidarea performanțelor noastre ESG a rămas o prioritate majoră, întrucât am făcut progrese semnificative în consolidarea angajamentului nostru față de aspectele ESG. În mod particular, am introdus o politică solidă privind avertizorii de integritate și o politică cuprinzătoare de remunerare, promovând o cultură a transparenței și a responsabilității în întreaga organizație. Ca susținători ai egalității, am inclus în raportul nostru de sustenabilitate din acest an informații detaliate despre decalajul salarial între genuri și rata totală de compensare anuală, ca o dovadă a devotamentului nostru față de practicile echitabile. În martie 2023, am prezentat primul nostru raport privind remunerarea, pentru anul 2022, subliniind încă o dată promisiunea noastră de transparență deplină și deschidere pentru toate părțile interesate. În 2023, suntem hotărâți să ne intensificăm eforturile și angajamentul ferm față de toți stakeholderii noștri”, a declarat Victor Capitanu, co-CEO al One United Properties.

La 31 decembrie 2022, One United Properties avea în curs de dezvoltare 5.692 de unități rezidențiale și 34,5 mii de metri pătrați de spații de birouri. În 2022, One United Properties și-a extins implicarea în restaurarea de clădiri emblematice prin două noi achiziții – One Downtown (care include și fostul Hotel Muntenia) și One Plaza Athénée. În total, valoarea brută de dezvoltare pentru portofoliul de clădiri restaurate, care include și One Gallery și One Athénée, este estimată să ajungă la 189 milioane euro.

În urma analizei anuale a matricei de materialitate, a devenit clar că aspectele de mediu continuă să reprezinte o temă de interes major pentru stakeholderii noștri. Ca o recunoaștere a acestei preocupări, am îmbunătățit raportul din acest an cu informații detaliate despre mediu. Pentru prima dată, dezvăluim emisiile de gaze cu efect de seră referitoare la Scopurile 1 și 2, oferind o perspectivă cuprinzătoare asupra emisiilor din portofoliul nostru de birouri și rezidențial, precum și emisiile privind Scopul 3 pentru portofoliul de birouri. În acest mod, ne creștem și mai mult responsabilitatea față de toți stakeholderii”, a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO al One United Properties.

Amprenta de carbon

În 2022, compania și-a măsurat pentru prima dată amprenta de CO2, cu scopul de a implementa monitorizarea anuală riguroasă și eforturile de reducere a acesteia. Astfel, pentru anul 2022, One United Properties a generat echivalentul a 28,38 tone de CO2 în categoria emisiilor parte a Scopului 1 și echivalentul a 13.212 tone de CO2 în categoria emisiilor privind Scopul 2. Mai mult, pentru dezvoltările de birouri, compania a măsurat emisiile referitoare la Scopul 3, care au însumat echivalentul a 522 de tone de CO2.

În conformitate cu strategia de reducere a amprentei de CO2, în 2022, One United Properties a încheiat un parteneriat cu Veolia pentru implementarea unor sisteme inovatoare de încălzire și răcire prin schimb geotermal în dezvoltările sale emblematice, precum One Lake District, One Peninsula, One Lake Club și One High District. Datorită acestor investiții, One United Properties va economisi în total 4.450 de tone de emisii de CO2 în fiecare an, ceea ce reprezintă echivalentul emisiilor produse de aproximativ 4.500 de mașini într-un an.

La nivelul șantierelor de construcție, în 2022, din cele 2.129 de tone de deșeuri generate pe șantierele ONE, aproximativ 29,4% din deșeuri au fost redirecționate pentru reciclare sau alte metode de gestionare sustenabilă.

În ceea ce privește responsabilitatea socială corporativă, numai în 2022, One United Properties a donat 7,5 milioane de lei pentru susținerea asociațiilor locale și a proiectelor caritabile. Strategia de CSR a companiei este axată pe trei verticale: regenerare urbană și protecția mediului, unde One United Properties a făcut donații totale de 4 milioane de lei, educație, sport și antreprenoriat, unde sprijinul a însumat 3,2 milioane de lei, și sănătate și cercetare, unde compania a donat anul trecut 212,2 mii de lei pentru mai multe cauze.

La data de 31 decembrie 2022, One United Properties avea 100 de angajați, 91 de colaboratori și peste 1.100 de furnizori, dintre care aproximativ 4% sunt considerați semnificativi. În 2022, valoarea totală a contractelor cu furnizorii încheiate de One United Properties și companiile din Grup a însumat aproximativ 2,4 miliarde de lei.

Raportul de Sustenabilitate pentru anul 2022 al One United Properties a fost pregătit în conformitate cu standardele Global Reporting Initiative (GRI) și este disponibil AICI. Comitetul ESG al Consiliului de Administrație, responsabil cu definirea strategiei de sustenabilitate a One United Properties, a supravegheat pregătirea raportului.