ING Group a publicat Raportul anual de progres pentru acțiuni climatice, aferent anului 2022. Grupul a continuat gestionarea propriei amprente de mediu și reducerea emisiilor asociate cu operațiunile proprii și cele ale furnizorilor. De altfel, la începutul lui 2023 a adoptat un nou cadru strategic pentru Programul de mediu, care include clădiri cu zero net, achiziții durabile, tehnologie și operațiuni durabile și „muncă conștientă” (încurajarea angajaților să fie conștienți de efectele climatice, în special legate de călătoriile de afaceri).

Pentru clădiri, ING a adoptat un nou scenariu privind investițiile în acest domeniu, cu scopul de a atinge emisii nete zero până în 2035. Pentru a conduce această schimbare, și-a stabilit un obiectiv de 90% de reducere a emisiilor până în 2030, comparativ cu 2014. În 2022, emisiile clădirilor proprii au fost de 16 kilotone CO2, o reducere de 78% față de 2014. Noul plan include acum în emisii și călătoriile de afaceri.

„Schimbările climatice sunt o realitate, iar efectele lor sunt resimțite peste tot în jurul nostru. Cele mai recente rezultate științifice confirmă faptul că nu mai avem multe ocazii rămase pentru a limita încălzirea globală la 1,5°C. Cred cu tărie că fiecare pas este important, fiecare acțiune are sens și fiecare zecime de grad contează. Cu toții – guverne, ONG-uri, companii și persoane fizice – avem un rol în acest proces și noi, toți, putem contribui pentru generațiile din prezent și viitor, dacă lucrăm împreună pentru a atinge obiective comune”, spune Steven van Rijswijk – CEO, ING.

Raportul analizează și modul în care ING facilitează tranziția clienților săi spre economia verde. Sunt detaliate, de asemenea, modalitățile de evaluare a riscurilor climatice și măsurile aplicate pentru atenuarea acestora. Prioritatea strategică a ING de a pune „sustenabilitatea în centrul a ceea ce facem” înseamnă că se urmărește integrarea sustenabilității și a considerațiilor legate de climă în procesele de luare a deciziilor de afaceri.

Astfel, banca a încorporat dimensiunea climatică în procesul de aprobare a tranzacțiilor pentru tranzacțiile corporative, cu Green-Light Committee (GLC) al ING, organismul care validează potrivirea și alinierea potențialului tranzacții cu strategia și prioritățile băncii, revizuind acum și propunerile din perspectiva alinierii climatice. GLC evaluează informațiile colectate cu privire la performanța actuală a clienților în materie de climă, obiectivele lor net zero și planurile de tranziție, iar aceștia sunt factorii luați în considerare alături de due diligence în acordarea finanțării.

ING dezvoltă și un instrument online pentru a colecta și a evalua planurile de tranziție și performanța de sustenabilitate a tuturor clienților corporativi potențiali, care vor îmbunătăți nu numai procesele de luare a deciziilor legate de climă, ci și modul în care se angajează în general cu procesele existente.

„Plasarea sustenabilității în centrul activității noastre este unul dintre cei doi piloni principali ai strategiei ING. Suntem mândri de progresul pe care îl facem și de modul în care finanțările pe care le acordăm contribuie la tranziția clienților noștri către economia verde, dar mai avem pași de făcut. Schimbarea nu se întâmplă peste noapte, iar tranziția spre verde nu este albă sau neagră. Realitatea este că, în ciuda faptului că finanțăm multe activități sustenabile, în continuare finanțăm mai multe care nu sunt. Societatea este în tranziție către o economie cu emisii de carbon reduse. La fel și clienții noștri, la fel și noi”, mai arată Steven van Rijswijk.

Principalele concluzii ale raportului:

  • Contribuim în continuare la stabilirea standardelor privind finanțarea sectorială a proiectelor care vizează reducerea emisiilor de carbon. Am făcut acest lucru pentru industria siderurgică și cea maritimă, iar în prezent dezvoltăm o nouă metodologie pentru sectorul prelucrării aluminiului.
  • În lanțul valoric al petrolului și gazelor, avem acum setate obiective pentru 2030 și 2050, nu doar pentru segmentul de upstream, dar și pentru cel de mistream și cel de downstream. De asemenea, lucrăm să extindem această abordare în comerțul și finanțarea mărfurilor. Ceea ce înseamnă că atunci când vom finaliza, întregul proces vă fi acoperit prin metodologia Terra.
  • Pe lângă industria de petrol și gaze, ne extindem abordarea Terra și în segmentul de Business Banking (agricultură și transport, în Olanda), precum și la nivel global în portofoliul nostru de real-estate comercial.
  • Includem componente climatice în procesele și deciziile noastre de business.
  • Facem apel către guverne și autorități de reglementare pentru a dezvolta politici și stimulente care să ghideze mai bine tranziția și să accelereze reducerea emisiilor de carbon din economia globală.

Pe măsură ce perspectivele asupra efectelor schimbărilor climatice evoluează rapid, continuăm și noi să ne îmbunătățim abordarea. Acest raport ne oferă ocazia de a reflecta asupra progreselor pe care le-am înregistrat și de a privi în viitor către ariile în care putem face mai mult, mai repede, acolo unde putem stimula o mai bună colaborare și cere îndrumări mai solide.

„A deveni verde nu este o acțiune în alb și negru. Economia și majoritatea clienților noștri nu sunt încă aliniați cu zero net până în 2050 și, prin urmare, nici condițiile noastre generale de creditare. Dar nu lăsăm dilemele, deciziile dificile, datele imperfecte sau alte provocări, să ne țină pe loc. Angajamentul ING este de a face progres, pas cu pas. Realizăm acest lucru făcând din climă o prioritate strategică de afaceri, străduindu-ne să punem durabilitatea în centrul a ceea ce facem. Facem acest lucru angajându-ne față de cele mai recente aspecte globale legate de climă obiective și concentrându-se pe scăderea emisiilor asociate cu părțile cu cea mai mare intensitate de carbon ale noastre portofoliu. Facem acest lucru prin mobilizarea de miliarde de euro în finanțare care contribuie la tranziția noastră clienții. Facem acest lucru prin interacțiunea cu clienții noștri, cu o abordare axată pe incluziune, în care oferim consiliere și care sprijină planurile lor de tranziție. Facem acest lucru prin colaborare, construirea de coaliții și parteneriat cu colegii, organisme din industrie și organizații internaționale de dezvoltare. Facem acest lucru lucrând pentru a le reduce pe a noastră amprenta asupra mediului și prin angajarea și inspirarea oamenilor noștri să fie agenți ai schimbării pozitive”, explică Steven van Rijswijk,