Producătorul de energie Hidroelectrica este prin definiție o companie sustenabilă, fiind un producător de energie din surse regenerabile. Utilizarea hidrocentralelor înseamnă folosirea apei pentru producția de energie, cu efecte minime asupra apelor și a mediului înconjurător. Mai mult, Hidroelectrica a început și producția de energie eoliană și a intrat și în producția de energie solară.

Hidroelectrica este principalul producător de energie electrică din România, un jucător important în domeniul hidroenergetic în Europa și principalul furnizor de servicii de sistem din România, jucând un rol important în securitatea SEN. Societatea deține și exploatează 182 de centrale hidroelectrice, cinci stații de pompare, un parc eolian cu o putere instalată totala de 108 MW, și o capacitate totală instalată de producere a energiei hidroelectrice de 6,3 GW.

Societatea are șapte sucursale hidroelectrice și o sucursala ce administrează parcul eolian Crucea, Porțile de Fier și Vâlcea fiind cele mai importante pentru Grup din punct de vedere al capacităților acestora de producție a energiei și ponderilor în producția de energie totală a Grupului.

Societatea s-a angajat să producă energie 100% din surse regenerabile încă de la înființare și a jucat, încă de la începuturile acestora, un rol esențial în proiectarea și crearea de concepte tehnologice și operaționale care au devenit standardul în sectorul sau de activitate. Totodată, Hidroelectrica este vânzător angro, precum și furnizor de energie electrică direct către clienții finali, clienți casnici (rezidențiali) și noncasnici (incluzând afaceri din diverse sectoare industriale, cum ar fi construcția de automobile, telecomunicații și construcții etc).

Ca producător de energie din sursa hidro și, mai recent, din sursă eoliană, Societatea valorifică sinergiile existente între portofoliul de producție și cel de furnizare, dar și cele generate prin diversificarea portofoliului de producție (către alte surse regenerabile, cum ar fi energia eoliană și solară prin mixarea acestora cu sursa hidro.

Grupul produce energie electrică prin exploatarea a 187 de hidrocentrale și microhidrocentrale (inclusiv cinci stații de pompare) și 36 de turbine eoliene de 3MW fiecare, obiective amplasate strategic în opt surcursale pe teritoriul României. Activele hidroenergetice ale Societății includ hidrocentrale de acumulare, hidrocentrale pe firul apei și stații de pompare.

„În fiecare pas al călătoriei pe care am făcut-o pentru a ajunge aici, ne-am direcționat atenția către dezvoltarea durabilă a afacerii, focalizându-ne asupra producției de energie verde, provenite din surse regenerabile. Ne-am angajat într-o abordare responsabilă și meticuloasă, iar performanțele din ultimii ani sunt dovada succesului acestei abordări”, spune Bogdan Badea, Președintele Directoratului Hidroelectrica.

Principala capacitate de producție o reprezintă Porțile de Fier I și Porțile de Fier II, cumulând aproximativ 27% din capacitatea instalată și 40% din producția de energie din hidrocentrale a Societății. Energia electrică produsă de către Societate este valorificată pe piețele de tranzacționare angro a energiei, dar și pe piața cu amănuntul (prin activitatea de furnizare către consumatorii finali).

Listarea la Bursa de Valori București

În perioada 23 iunie – 4 iulie 2023 s-a derulat oferta publică inițială (IPO) având drept obiect acțiuni emise de Hidroelectrica reprezentând până la 19,94% din totalul acțiunilor emise de Societate, realizată de Fondul Proprietatea pentru care s-a înregistrat un număr total record de peste 50.000 de ordine de cumpărare. În urma exercitării opțiunii de supra-alocare acordate de Fondul Proprietatea băncilor intermediare desemnate, întreaga deținere a Fondului, constând în 89.708.177 acțiuni, a fost vândută prin intermediul tranzacției derulate în cadrul Bursei de Valori București. Prima zi de tranzacționare a fost 12 iulie 2023.

Valoarea totală a ofertei publice a fost de 9,3 miliarde RON, ceea ce reprezintă o valoare de piață (capitalizare) a Hidroelectrica de 46,8 miliarde RON, la prețul final de 104 RON /acțiune. Investitorilor persoane fizice le-a fost alocat un număr de 17.941.635 acțiuni (20% din numărul total de acțiuni oferite), iar investitorilor instituționali un număr de 71.766.542 acțiuni (80% din numărul total de acțiuni). Investitorii de tip ‘’cornerstone’’ – fonduri de pensii din România – au subscris și beneficiat de alocare garantată, conform Prospectului de Ofertă, acțiuni în valoare de peste 2,2 miliarde de RON, fapt ce a dus la o pondere mai mare a acționarilor romani în total acționariat în urma ofertei. Distribuția ofertei pe categorii de investitori: – 20% investitori persoane fizice; – 50% investitori instituționali romani; – 30% investitori instituționali străini.

Investiții în noi capacități de producție

Planul de investiții al Societății până în 2027 include proiecte hidroenergetice care în prezent se află în diferite stadii de execuție, cu o putere instalată totală estimată de 206 MW și o producție medie anuală estimată de 700 GWh/an.

Planul de dezvoltare al Grupului include, de asemenea, dezvoltarea portofoliului sau de producție a energiei prin achiziționarea de capacități noi în domeniul energiei verzi, în special parcuri eoliene onshore și offshore și parcuri fotovoltaice. Concurența în cadrul procedurilor de oferte competitive s-a intensificat semnificativ în ultimii ani, situație în care Societatea trebuie de multe ori să acționeze rapid pentru a valorifica oportunitățile. Acest lucru s-ar putea dovedi dificil de realizat, având în vedere faptul că Societatea face obiectul unor reguli de achiziții publice stricte și uneori rigide prevăzute în special în Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, ceea ce ar putea afecta capacitatea Societății de a reacționa în timp util la noi oportunități.

Strategia Grupului de a continua să se extindă prin creștere organică și anorganică prin dobândirea de capacități de producție a energiei regenerabile prin instalații eoliene și solare îl expune la riscuri specifice achiziției, dezvoltării și operării proiectelor de generare a energiei regenerabile. Majoritatea capacităților hidroenergetice (echipamente și instalații) ale Grupului au fost puse în funcțiune între anii 1960 și 1990.

După anul 2000, au fost retehnologizate și modernizate centralele electrice care produc un volum semnificativ de MW, în timp ce au fost puse în funcțiune unități de producție suplimentare cu o putere de numai 171 MW. Planurile de afaceri actuale ale Grupului includ retehnologizarea și modernizarea a aproximativ 1,1 GW de putere instalată în centrale hidroelectrice până în anul 2030. Este posibil să dureze mai mulți ani înainte că aceste proiecte să devină operaționale, interval de timp în care sunt expuse la o serie de riscuri de construcție, operaționale, juridice și de altă natură.

Prioritatea Hidroelectrica în materie de HSE (Sănătate în Muncă, Securitate, Protecția Mediului) rămâne în continuare evitarea oricăror accidente în rândul personalului și partenerilor ce operează în perimetrele companiei, de acționare într-un mod sustenabil, etic și cu răspundere față de mediu și de conformare față de toate cerințele legale relevante. Hidroelectrica evaluează permanent riscurile de securitate și sănătate în munca, identifică aspectele de mediu semnificative și asigură formarea continuă a angajaților în materie de securitatea muncii, protecția mediului și situații de urgență.

„Ne continuăm drumul cu și mai multă motivație, cu mai multă transparență, cu responsabilitate maximă față de obiectivele asumate, dar și față de mediu și colectivitate. Suntem hotărâți să demonstrăm că încrederea care ne-a fost acordată de investitori în cadrul IPO-ului, dar și de acționariat de-a lungul timpului, este pe deplin meritată”, arată Bogdan Badea.