1.089 de profesori și 31.638 de elevi din 680 de unități școlare primare și gimnaziale din toate județele țării, înscrise în programele Junior Achievement (JA) România, participă în acest an școlar la cea de-a doua ediție a proiectului „Școala din viitor ajunge în școlile JA”.

Beneficiarii au acces la resurse și dotări care facilitează parcurgerea la clasă a activităților disponibile pe platforma www.scoaladinviitor.ro, cu scopul dezvoltării competențelor digitale în rândul elevilor și pregătirea lor pentru un viitor tot mai dominat de digitalizare.

În cadrul proiectului au fost organizate în luna noiembrie cinci sesiuni de formare pentru a oferi profesorilor participanți un set de instrumente și metode de implementare la clasă a activităților „Școala din viitor”.

În cadrul întâlnirilor, 253 de cadre didactice s-au familiarizat cu aplicații și forme de organizare a unor activități prin care pot oferi elevilor experiențe de explorare a mediului înconjurător cu ajutorul AI, pot stabili reguli de siguranță pe internet, dar și modalități prin care, cu ajutorul unor kit-uri tehnologice, pot utiliza la clasă realitatea augmentată și jocurile video pentru dezvoltarea de competențe digitale și transdisciplinare. Scopul întâlnirilor a vizat atât integrarea ulterioară a acestor modele de lucru, cât și diseminarea lor în comunitățile școlare din care fac parte profesorii, alături de alte cadre didactice din proiectul „Școala din viitor ajunge în școlile JA”.

Până în prezent, prin proiectul desfășurat de JA România și Fundația Vodafone România, 3.757 de elevi au participat la activitățile „Școala din viitor” sub îndrumarea a 151 de cadre didactice din 118 unități școlare.

Proiectul va continua în perioada ianuarie – iunie 2024 cu alte sesiuni de formare pentru profesorii participanți, dar și cu oferirea de dotări pentru sprijinirea participării la activități a claselor din mediul rural. La finalul etapei actuale a proiectului, în luna iunie, școlile care au accesat cel mai des activitățile „Școala din viitor” vor primi suport pentru dotări cu echipamente sau pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu.