101 copii și adolescenți din două sate transilvănene defavorizate, Valchid (comuna Hoghilag, județul Sibiu) și Seleuș (comuna Daneș, județul Mureș), au parcurs, între ianuarie și iunie 2023, un program intensiv de recuperare a competențelor de bază. Programul educațional „Alfabetizare pentru comunitate” a fost implementat ca răspuns la problema ratelor ridicate ale analfabetismului și abandonului școlar care caracterizează zonele rurale din România, acutizate în satele dezavantajate.

Scopul proiectului a fost acela de a reduce abandonul școlar în rândul copiilor considerați „irecuperabili” din cauza întârzierilor în educație, problemelor de comportament și absenteismului. Programul a plecat de la ideea că cel mai important ajutor oferit copiilor este sprijinirea lor în alfabetizare, pentru că primul pas favorizant pentru a rămâne în școală este capacitatea de a citi și de a înțelege mesajul citit.

Săptămânal, cei 101 copii și adolescenți, împărțiți pe grupe în funcție de nevoi și vârstă, au lucrat cu patru formatoare cu experiență pedagogică. Formatoarele sunt din comunitățile locale și cunosc foarte bine copiii, care provin din medii sociale vulnerabile și au nevoi de învățare și emoționale specifice. Astfel, programul atelierelor a fost planificat țintit pentru fiecare copil și grupă: sprijin la consolidarea cunoașterii alfabetului, sprijin la citire corectă, la îmbogățirea vocabularului, la înțelegerea mesajelor textului și la exprimarea propriilor idei pe marginea textului. Tehnicile folosite au aparținut educației non-formale și au inclus citirea unor povești în jurul unor valori umane (bunătate, prietenie, respect, etc), folosirea jocurilor, instrumentelor digitale și creativității artistice. De asemenea, participanții au beneficiat de o masă caldă care i-a ajutat să se concentreze mai bine la fiecare atelier.

La sfârșitul celor 5 luni de intervenție, beneficiarii, care au continuat să vină la ateliere inclusiv pe perioada grevei din învățământ, au făcut progrese majore care îi ajută să rămână în școală și în anul 2023-2024. Toți participanții recunosc acum literele alfabetului și citesc bine, iar unii reușesc să se exprime liber. Agresivitatea și lipsa puterii de concentrare s-au redus, iar copiii au făcut conexiuni cu formatoarele lor.

„Alfabetizare pentru comunitate” face parte dintr-o intervenție pe termen lung, începută în 2020, care se bazează pe adaptarea la nevoile din teren ale copiilor, potențarea resurselor locale și identificarea de parteneri în comunitate.

Proiectul educațional ”Alfabetizare pentru comunitate” a fost realizat de Asociația Casa Naturii, cu sprijinul Synevo România și Asociației Medicover, în cadrul campaniei „Soluții pentru comunitate”. Asociația Casa Naturii își propune să continue proiectul pentru a asigura un impact sustenabil în comunitate.