Consiliul Național al Elevilor (CNE) și UNICEF au semnat un nou acord de parteneriat, continuând astfel colaborarea în beneficiul tuturor copiilor și elevilor din România.

Cele două organizații vor continua să lucreze împreună pe o serie de teme legate de drepturile copilului pentru a îmbunătăți cadrul legal și politicile publice menite să asigure dreptul copiilor la educație incluzivă și de calitate; pentru a promova implicarea civică, a încuraja inițiativele și participarea copiilor și tinerilor de la o vârstă fragedă, pentru a consolida participarea și consultarea elevilor în toate domeniile care afectează în mod direct activitatea școlară a acestora, inclusiv prin intermediul platformei U-Report.

CNE și UNICEF vor colabora pentru a crește conștientizarea cu privire la schimbările climatice și de mediu și pentru sprijinirea bunăstării elevilor prin integrarea activităților de susținere între tineri în materie de sănătate mintală, precum și pentru a milita pentru îmbunătățirea serviciilor de sprijin pentru sănătatea mintală la nivel local și național. Colaborarea va viza și consolidarea capacității instituționale a Consiliului Național al Elevilor de a-și îndeplini sarcinile și responsabilitățile, inclusiv comunicarea și susținerea la diferite niveluri, precum și implicarea mai multor elevi din comunitățile dezavantajate și grupurile vulnerabile în atelierele și activitățile organizate la nivel de școală și județ de către structurile consiliilor elevilor.

„Suntem foarte încântați să semnăm un nou memorandum de înțelegere și să reînnoim principalele obiective ale parteneriatului strâns dintre UNICEF și CNE, evidențiind mai multe obiective de elaborare a politicilor care să asigure echitatea în rândul tuturor copiilor și tinerilor din România. A face ca vocea elevilor să fie nu doar auzită, ci și ascultată, este cheia menținerii unui dialog sănătos între tineri și autoritățile naționale în procesul de luare a deciziilor. UNICEF și CNE au pledat întotdeauna împreună pentru o educație incluzivă, acum fiind un moment oportun să consolidăm din nou parteneriatul”, a declarat Miruna Croitoru, Președinta Consiliului Național al Elevilor.

„Mă bucur să continuăm și să extindem parteneriatul dintre UNICEF și Consiliul Național al Elevilor, prin semnarea unui nou acord, într-o serie de domenii esențiale pentru copiii din România. CNE este o organizație dinamică, reprezentativă la nivel național, și suntem dornici să lucrăm alături de ei și, de asemenea, să le oferim sprijin pentru a-și putea îndeplini mandatul”, a declarat Anna Riatti, Reprezentanta UNICEF în România.

Colaborarea cu CNE face parte din prioritatea UNICEF de consolidare a mecanismelor de participare a copiilor, pentru a face auzită vocea acestora în toate procesele decizionale relevante care au impact asupra drepturilor, dezvoltării și bunăstării copiilor. Acordul de parteneriat extinde colaborarea celor două organizații până în 2028.