UNICEF salută adoptarea strategiei naționale ”Copii protejați, România sigură” 2022-2027, elaborată de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, cu sprijinul organizației internaționale.

Scopul general al Strategiei ”Copii protejați, România sigură” este de a asigura, cu implicarea copiilor, respectarea efectivă a drepturilor tuturor copiilor care trăiesc în țară, inclusiv a celor mai vulnerabili, în toate domeniile vieții, prin asigurarea deplină a accesului la servicii publice de calitate.

21 de copii reprezentanți ai unor structuri și organizații care promovează respectarea drepturilor copilului și participarea copiilor la luarea deciziilor, au fost implicați direct în procesul de elaborare a strategiei, făcând parte din grupurile de lucru interinstituționale constituite în vederea elaborării documentului. De asemenea, au fost valorificate opiniile și sugestiile formulate de aproape 1500 copii din România implicați în procesul de consultare pentru Strategia europeană pentru drepturile copilului 2021-2024.

În Strategia adoptată sunt incluse 20 de ținte, printre care reducerea numărului de copii afectați de sărăcie și excluziune socială cu 400.000 până în 2027; prioritizarea copiilor aflați în dificultate și a familiilor acestora pentru a beneficia de locuințe sociale și a fi eligibili pentru ajutor de locuință; creșterea cu 30% a numărului de copii care beneficiază de servicii de prevenire a separării de familie; reducerea cu 20% a mortalității infantile față de anul 2019; atingerea unei rate de acoperire a educației timpurii de cel puțin 22% pentru segmentul de vârstă 0-3 ani și de cel puțin 95% pentru segmentul de vârstă 4-6 ani.

România a făcut pași considerabili în direcția respectării drepturilor copilului, dar trebuie să continuăm efortul susținut pentru a ne asigura că acest progres continuă. Pandemia de COVID-19 și războiul din Ucraina au crescut numărul de copii vulnerabili și au făcut ca vulnerabilitățile lor să fie mai complexe”, a declarat Anna Riatti, Reprezentanta UNICEF în România.