UNICEF salută adoptarea de către Guvernul României a Planului Național de Acțiune pentru Implementarea Garanției pentru Copii. Având în vedere că aproape jumătate dintre copiii din România sunt expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, adoptarea Planului de Acțiune pentru Implementarea Garanției pentru Copii a Uniunii Europene reprezintă un pas important pentru protejarea celor mai vulnerabili, asigurându-le accesul la servicii de calitate, gratuite sau la prețuri accesibile.

Prin Planul de Acțiune, România s-a angajat să reducă numărul copiilor expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială cu cel puțin 500.000 până în 2030, contribuind astfel la obiectivul general al Uniunii Europene, de 5 milioane de copii.

Grupurile vulnerabile care vor fi sprijinite prin acest plan includ: copiii afectați de sărăcie și excluziune socială, copiii din zonele rurale, copiii cu dizabilități, copiii de etnie romă, copiii din familii care migrează, mamele adolescente și alți copii vulnerabili – inclusiv copii fără adăpost și copii care sunt victime ale diverselor forme de abuz.

UNICEF s-a implicat la nivel european în procesul de dezvoltare a recomandării Garanției pentru Copii, inclusiv prin parteneriatul său cu Comisia Europeană pentru a sprijini șapte țări pilot în faza de testare a programului. În România, UNICEF a furnizat asistență tehnică atât în dezvoltarea Strategiei Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2022-2027, cât și în elaborarea Planului Național de Acțiune pentru Implementarea  Garanției pentru Copii.

Garanția pentru Copii oferă o oportunitate unică pentru investiția în servicii accesibile și de calitate pentru a combate sărăcia și excluziunea socială și pentru a prioritiza măsuri urgente pentru copiii vulnerabili, cum ar fi copiii din zonele rurale, copiii cu dizabilități, copiii de etnie romă și mamele adolescente”, a declarat Anna Riatti, reprezentanta UNICEF în România.

Planul Național de Acțiune este elaborat ca răspuns al României la Recomandarea Uniunii Europene privind instituirea unei Garanții Europene pentru Copii, adoptată în 2021, al cărei obiectiv principal este îmbunătățirea calității vieții copiilor din grupurile cele mai vulnerabile, prin asigurarea accesului acestora la servicii de bază.

Conform recomandării, obiectivul general al Garanției pentru Copii este „prevenirea și combaterea excluziunii sociale prin garantarea accesului copiilor nevoiași la un set de servicii cheie, contribuind astfel și la respectarea drepturilor copilului prin combaterea sărăciei infantile și promovarea egalității de șanse”. Toate statele membre sunt vizate de obiectivele  recomandării Garanției pentru Copii, dar se cere un efort suplimentar țărilor cu cele mai mari rate de copii expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială. România are cea mai mare rată dintre statele membre ale UE.

Planul Național de Acțiune al României pentru Implementarea Garanției pentru Copii include 59 de măsuri concrete, împărțite în șapte obiective generale: creșterea nivelului de participare a copiilor în luarea deciziilor care îi privesc, reducerea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor, îmbunătățirea sănătății copiilor, creșterea participării copiilor la o educație de calitate și inclusive, dezvoltarea mecanismelor de protecție a copiilor împotriva violenței, asigurarea accesului copiilor la servicii publice digitale în condiții de siguranță și dezvoltarea capacității de creare de politici bazate pe dovezi științifice.