Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din România, publică, în mod voluntar, primul său raport referitor la riscurile şi oportunităţile asociate schimbărilor climatice, în baza recomandărilor formulate de Grupul operativ pentru publicarea informaţiilor financiare privind schimbările climatice (Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD).

Astfel, compania își consolidează practicile sustenabile, urmărind impactul schimbărilor climatice asupra operațiunilor sale și analizând oportunitățile de reducere a acestor riscuri. Raportul TCFD vine în completarea demersurilor din Strategia de Sustenabilitate a companiei, realizată în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă asumate.

“Grupul Sphera operează și se dezvoltă având ca fundament principii sustenabile, de aceea riscurile asociate schimbărilor climatice reprezintă o prioritate de business. Acest raport ne ajută să identificăm și să planificăm acțiuni prin care să ne adaptăm și să devenim rezilienți la diferite schimbări și provocări cauzate de climă, la care businessul nostru este expus”, a declarat Călin Ionescu, CEO, Sphera Franchise Group.

Călin Ionescu, CEO Sphera Franchise Group

Raportul este structurat în jurul celor patru piloni TCFD: guvernanță (Consiliul de Administrație supraveghează implicațiile ce decurg din problemele generate de schimbările climatice), strategie (analiza scenariilor legate de climă pentru evaluarea impactului potențial al acelor riscuri semnificative asupra business-ului în condiții de climat ipotetic), managementul riscului (identificarea riscurilor de natură financiară și non-financiară), indicatori de performanță și obiective (calculul anual al emisiilor directe și indirecte de carbon). El prezintă o serie de măsuri de adaptare sau atenuare a riscurilor climatice, dar și oportunități ce vizează modul de utilizare a resurselor, sursele de energie, produsele și serviciile.

Pentru a monitoriza impactul pe care compania îl are asupra mediului prin emisiile de gaze cu efect de seră, Sphera Franchise Group a ținut o evidență anuală, începând cu anul 2019, a emisiilor directe și indirecte din consumul de energie, realizând o eficientizare riguroasă a acestuia, acolo unde a fost posibil.

În ceea ce privește emisiile asociate lanțurilor de aprovizionare cu materii prime și operațiunile logistice, compania își propune să realizeze o analiză detaliată a emisiilor asociate terțelor părți și, alături de partenerii săi, să contribuie la reducerea amprentei de carbon.

Publicarea raportului face parte din demersurile continue ale Grupului de a crește transparența privind acțiunile din sfera sustenabilității, prezentate pe larg în rapoartele de sustenabilitate.

Grupul operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la schimbările climatice – Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) – a fost înființat în 2015 de către Financial Stability Board (FSB, Consiliul pentru stabilitate financiară). Recomandările TCFD sunt concepute pentru a ajuta companiile să raporteze informații consecvente, utile, anticipative, privind impactul financiar material al riscurilor și oportunităților legate de schimbările climatice, pentru utilizare de către creditori, asiguratori, investitori și alte părți interesate.