Conform cifrelor INS, România a îndeplinit peste 60% din țintele Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la jumătatea perioadei de implementare, dar trebuie să avem în vedere că sunt unele domenii cheie în care nu ne aflăm într-o direcție deloc bună și avem nevoie chiar să inversăm trendul. Important este ca pe lângă progresele de la nivel instituțional să reușim să menținem un efort amplu pe toate nivelurile și să schimbăm mentalități pentru a contribui la um viitor sustenabil în România. Acestea sunt doar câteva dentre concluziile interviului pe care Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă l-a acordat publicației Jurnal de Sustenabilitate. Deși mai sunt în continuare multe lucruri de făcut, România a reușit să ofere un exemplu de bună practică în OCDE, prin demersul său de a reglementa profesia de expert în dezvoltare durabilă și de a forma astfel de specialiști.

Ce reprezintă raportarea națională voluntară (RNV) și cât este de importantă în transformarea societății noastre într-una sustenabilă?

Raportarea voluntară privind implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă reprezintă una dintre modalitățile de monitorizare a progresului stipulate în acest document. Organizația Națiunilor Unite încurajează statele să realizeze progresele înregistrate în realizarea obiectivelor și țintelor, întrucât inclusiv eventualele revizuiri se pot face doar pe baza acestor date. România va prezenta anul acesta al doilea RNV, într-o perioadă de 8 ani de la adoptarea Agendei 2030 la nivelul ONU, ceea ce demonstrează seriozitatea cu care societatea românească și-a asumat Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă. Pe lângă imaginea de ansamblu privind cadrul de guvernanță, activitățile desfășurate la nivelul societății civile și progresul pentru îndeplinirea țintelor pe fiecare dintre cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, procesul larg de consultare pe care l-am demarat are o valoare în sine întrucât menține mobilizarea rețelei de stakeholderi care pot asigura tranziția României către dezvoltare durabilă.

Implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă este o prioritate pe agenda politică a Uniunii Europene. Cum v-ați angajat să colaborați cu statele membre UE pentru punerea în aplicare a acesteia?

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă este un actor proactiv în ceea ce privește promovarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă la nivelul UE. Participăm la toate grupurile de lucru pentru Agenda 2030 ale Consiliului Uniunii Europene, iar în perioada președinției am condus lucrările acestui grup și am reușit să obținem aprobarea unui set de concluzii puternice în sprijinul implementării Agendei 2030. Un alt exemplu este faptul că evaluarea UE cunoscută ca Semestrul European cuprinde și o situație pe implementarea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă. Pe lângă faptul că lucrăm direct cu instituțiile europene, suntem membrii activi și în organizații de stakeholderi cu relevanță privind sustenabilitatea la nivelul UE, cum ar fi Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Durabilă (ESDN) în cadrul căreia deținem poziția de vicepreședinte.

Care este rolul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică  (OCDE) și cum au analizat reprezentanții acesteia progresul României în implementarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030?

Suntem parteneri cu OCDE în mai multe domenii. Una dintre cele mai bune cooperări le-am avut în procesul de asigurare a coerenței politicilor publice de Dezvoltare Durabilă. Experții OCDE au făcut o scanare a sistemului instituțional, iar cadrul de guvernanță pe care l-am gândit a fost apreciat. De asemenea, avem colaborări în ceea ce privește finanțarea/bugetarea pe obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și evalurea impactului ex-ante al politicilor publice (RIA), chestiuni tehnice, însă extrem de importante pentru o funcționare optimă a cadrului instituțional care să funcționeze pe termen mediu și lung. Nu în ultimul rând, vreau să menționez că demersul nostru de a reglementa profesia de expert în dezvoltare durabilă și de a forma astfel de specialiști este considerat um exemplu de bună practică la nivelul OCDE.

Care este stadiul implementării politicilor de dezvoltare durabilă în România?

Dezvoltarea Durabilă face referire la 3 piloni (economic, mediu, social), iar cele 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă sunt mai mult decât cuprinzătoare. Astfel, este extrem de dificil să facem o evaluare. Ceea ce putem, în schimb, să analizăm, este structura instituțională pe care am creat-o și căreia i-am asigurat funcționalitatea astfel încât să asigurăm o viziune holistică asupra implementării și monitorizării. Avem un Comitet  Interdepartamental, prezidat de premier, nuclee de experți în dezvoltare durabilă în ministere și alte instituții publice centrale, un Consiliu Consultativ, format din 34 de specialiști în domenii strâns legate de dezvoltarea durabilă și o coaliție a societății civile și a mediului de business. Toate acestea își desfășoară activitatea pentru punerea în aplicare a Strategiei naționale de dezvoltare durabilă și a Planului de acțiuni aferente. Acționăm și transversal prin Strategia națională de economie circulară, Strategia pentru renovarea clădirilor și prin alte demersuri cu impact asupra dezvoltării durabile. Conform cifrelor INS, România a îndeplinit peste 60% din țintele Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la jumătatea perioadei de implementare, dar trebuie să avem în vedere că sunt unele domenii cheie în care nu ne aflăm într-o direcție deloc bună și avem nevoie chiar să inversăm trendul. Important este ca pe lângă progresele de la nivel instituțional să reușim să menținem un efort amplu pe toate nivelurile și să schimbăm mentalități astfel încât să ne bucurăm de un viitor durabil.

Cum se realizează procesul de adaptare a Agendei 2030 la particularitățile României?

Agenda 2030 este un document programatic global și cuprinde ținte. De aceea, adaptarea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă la specificul României a reprezentant unul dintre pașii foarte importanți pe care i-am făcut în procesul de revizuire a Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă în 2018. Am avut în perioada respectivă dezbateri în toate regiunile în care am implicat reprezentanți din societatea civilă, sindicate, mediul de business, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, institute de cercetare, profesori universitari și academicieni. Consider că este important de reținut că dinamica actuală, mai ales după cum ne-au demonstrat ultimii ani, necesită o adaptare constantă. De aceea, suntem determinați să menținem un parteneriat activ și să extindem rețeaua de entități care își doresc să contribuie la asigurarea unui viitor sustenabil pentru generațiile actuale și viitoare.