La nivel global, companiile din toate sectoarele de activitate sunt tot mai expuse la necesitatea atingerii standardelor de sustenabilitate, pe de o parte prin prisma presiunilor resimțite din partea clienților, care sunt din ce în ce mai implicați în aspecte care țin de protecția mediului și de dezvoltarea comunității de care aparțin, și, pe de altă parte, pe fondul cerințelor impuse de reglementările în vigoare.

Protecția mediului reprezintă una din principalele preocupări ale autorităților din întreaga lume, inclusiv la nivel european, iar tranziția către o economie circulară joacă un rol esențial în această direcție, prin efectul pe care îl poate avea în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și în protejarea resurselor naturale. Însă acest demers, menit să contribuie la îndeplinirea obiectivului Uniunii Europene (UE) de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050, necesită transformarea profundă a lanțurilor valorice din întreaga economie.

România, parte a acestor planuri prin prisma apartenenței la UE, trebuie să accelereze inițiativele în această direcție, dat fiind că rata de utilizare circulară a materialelor, indicator care măsoară contribuția materialelor reciclate la cantitatea totală utilizată în economie, s-a situat în 2021, potrivit Eurostat, la 1,4%, comparativ cu media UE de 11,7%, arată o analiză a Deloitte.

Lansat pe 30 noiembrie 2023, sistemul de garanție returnare (SGR) este unul dintre cele mai de impact instrumente de stimulare a economiei circulare, lucru dovedit de statele în care a fost adoptat acest sistem și care au deja un avans în implementarea sa. Considerat cel mai important proiect de economie circulară al României de până acum, SGR impulsionează piața de reciclare, cu impact direct asupra reducerii poluării cu deșeuri de ambalaje, dar și asupra furnizării de materie primă de calitate din plastic, sticlă și metal pentru producția de noi ambalaje sau în alte domenii. Astfel, calitatea materiei prime secundare colectate prin SGR și vândute către operatorii de reciclare este net superioară oricărui tip de material (PET, sticlă, metal) recuperat prin alte fluxuri de colectare. Reciclatorii care primesc și procesează baloții veniți din SGR găsesc, în primul rând, cantitățile necesare pentru reciclare, procesând în același timp materiale de calitate, cu impact asupra fluxului lor de producție (cum ar fi consumul de energie, de exemplu).

Separarea materialelor provenite din ambalajele de băuturi incluse în SGR reduce contaminarea cu alte tipuri de deșeuri (inclusiv deșeuri menajere) unde astfel de contaminări fac ca recipientele să fie mai costisitor de reciclat. În acest fel, SGR poate fi parte a unei soluții mai ample pentru a aborda presiunea în creștere asupra aprovizionării cu rPET și alte materiale plastice reciclate – care crește capacitatea producătorilor de a respecta angajamentele corporative și legislative de sustenabilitate. De altfel, la ora actuală, producătorii de băuturi se confruntă cu dificultăți în fabricarea de recipiente cu un conținut mai mare de material reciclat, pe fondul unei penurii de material de înaltă calitate, de grad alimentar, care poate fi utilizat în acest scop.

Transparență pe linie

Pe lângă faptul că RetuRO, administratorul sistemului de garanție returnare din România, asigură întoarcerea materialelor în piață, acesta oferă și transparența parcursului acestor materiale pe întregul lanț, de la colectare la reciclare. Acest lucru este posibil prin publicarea rapoartelor preliminare (pe data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară de colectare) și finale (pe data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară de colectare), care includ cantitățile de ambalaje predate spre reciclare și intrate în instalațiile de reciclare). Până în prezent, din cantitatea colectată și trimisă către reciclatori, aproximativ 90% a fost reciclată în România, de către reciclatorii prezenți pe piața locală. Pentru sticlă, au fost atinse și chiar depășite, prin materia primă secundară pe care RetuRO o furnizează, capacitatea de procesare prezentă în România.

De altfel, RetuRO lucrează în prezent cu reciclatorii mari din industrie pe baza criteriilor de stabilitate ale companiilor, luând în calcul o serie de criterii pentru a se asigura că aceștia au capacitatea de a procesa ambalajele preluate de la RetuRO pentru reciclare. Între aceste criterii, se are în vedere ca ambalajele SGR care devin materie primă secundară să fie reciclate în baza principiului bottle-to-bottle (materia primă secundară să ajungă tot în tipul de produs din care a provenit și nu în alte industrii).

Selecția acestora are în vedere criterii precum capacitățile de procesare a ambalajelor preluate pentru reciclare, tehnologiile disponibile pentru reciclare, experiența în domeniul reciclării și reputația în industrie, precum și stabilitatea financiară.

Cantitatea de Ambalaje SGR predată catre reciclatori în 2024: 28,975,875 (28975.87 tone)

  • 16,905,829 – Mai
  • 8,965,080 – Aprilie
  • 2,761,421 – Martie
  • 343,545 – Februarie