Apropierea de oameni a sectorului privat de sănătate obligă instituțiile medicale să fie printre primele care adoptă reguli de ESG. Regulile GDPR, principiile sociale și de mediu, dar și guvernanța, sunt elemente pe care o companie medicală care se respectă le va considera prioritare în activitate și raportare.

În această situație este și rețeaua privată de sănătate Regina Maria, alcătuită dintr-un grup de companii deținute integral de Centrul Medical Unirea SRL, deținut de fondul de investiții Mid Europa Partners încă din anul 2015. Unul dintre liderii din țara noastră în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale private, cu investiții în valoare de 200 de milioane de euro numai în ultimii 10 ani în dezvoltarea sistemului medical, rețeaua privată de sănătate REGINA MARIA a preluat poziția fruntașă în categoria serviciilor medicale private cu o cifră de afaceri consolidată netă de 285 de milioane de euro în 2021.

„Impactul pozitiv al Rețelei private de sănătate REGINA MARIA se propagă în economia românească prin susținerea ocupării forței de muncă și în rândul furnizorilor săi locali, direcționând către aceștia peste 95% din achizițiile gestionate de departamentul de specialitate și peste 65 de milioane de euro. De asemenea, în ultimul an am făcut investiții în valoare de 23,5 milioane de euro și am sprijinit comunitățile locale prin crearea de noi locuri de muncă în întreaga țară”, se arată în Raportul de Sustenabilitate din 2021, ultimul disponibil.

Regina Maria avea peste 5.200 de angajați la finele lui 2021, cu 6% mai mult decât în anul anterior. La aceștia se adaugă aproape 1.800 de colaboratori, marea majoritate fiind personal medical. Instituția are proceduri detaliate pentru integrarea rapidă a noilor angajați, ca și un „Program de formare ulterior angajării”, care ajută noii angajați să se adapteze rapid principiilor companiei. „REGINA MARIA și-a stabilit și a urmărit în ultimii cinci ani obiectivul de a fi o „organizație care învață”. În sprijinul acestui obiectiv, am pus accent pe învățarea continuă pornind de la valorile noastre și continuând cu fiecare proiect realizat, fiecare acțiune întreprinsă, fiecare dintre comportamentele noastre (organizaționale și individuale)”, se arată în Raport.

Procesul de învățare în cadrul Regina Maria este alcătuit din următoarele componente:

  • Planul individual de dezvoltare profesională are drept scop să ajute angajatul Regina Maria să își dezvolte abilitățile astfel încât să atingă performanța în funcția deținută sau să permită promovarea / transferul într-o altă funcție. Planul individual de dezvoltare profesională se stabilește anual, împreună cu superiorul direct, în cadrul procesului de analiză a performanțelor și de stabilire a obiectivelor pentru anul următor. Activitățile de dezvoltare profesională care pot fi incluse în acest plan pot aparține următoarelor categorii: învățare continuă individuală, instruiri interne și externe, instruiri organizate de parteneri, studii universitare sau postuniversitare, coaching, mentorat etc.;
  • Planul de dezvoltare profesională la nivelul grupului Regina Maria este stabilit și face parte din strategia anuală de resurse umane. Acesta se bazează atât pe informațiile individuale și pe categoriile de angajați extrase anual din procesul de analiză a performanțelor, cât și pe direcțiile strategice pe termen mediu și lung propuse ale companiei în ceea ce privește învățarea și dezvoltarea sau pe propunerile strategice colectate de la directorii de divizie.

Implicarea socială

Pe lângă programe precum #25deFapteBune, a fost lansată și Clinica Virtuală Regina Maria, una dintre cele mai complexe soluții medicale de pe piață, care integrează toate sistemele din rețea pentru a oferi pacienților o experiență completă. „Numai în 2021 am înregistrat aproape 310.000 de programări în Clinica Virtuală, numărul de programări de când am lansat platforma, în martie 2020, fiind de aproximativ 490.000. Peste 500 de medici din 40 de specialități medicale oferă online aceleași servicii de înaltă calitate ca și în mediul fizic, Clinicile Virtuale fiind un real succes atât pentru medici, cât și pentru pacienți. Scorul mediu de satisfacție a pacienților (NPS) este de 82%”, se arată în Raport.

Academia Europeană pentru Asistenți Medicali

Compania a lansat Academia Europeană pentru Asistenți Medicali, primul program de studii universitare din România cu diplomă oferită de o universitate internațională, dezvoltat împreună cu Coventry University din Regatul Unit. La finalul unui program de studii teoretice și practice cu durata de 3 ani, studenții obțin o diplomă recunoscută la nivel internațional, care le permite să urmeze profesia de asistent medical în multe țări europene, fără a fi nevoiți să parcurgă un proces complicat de echivalare a studiilor.

Acest program oferă studenților mai multe tipuri de burse care pot acoperi aproape în întregime taxele de școlarizare. În toamna anului 2021, și-a început cursurile a doua generație de studenți ai Academiei Europene pentru Asistenți Medicali. Pe lângă aceste cursuri universitare, prin intermediul Academiei Europene pentru Asistenți Medicali, sunt derulate și o serie de programe de calificare pentru viitorii angajați pentru posturile de asistent medical, infirmieră și menajeră.

În 2021 a continuat Programul de internship pentru asistenți medicali debutanți, prin care aceștia au avut ocazia să învețe din cazuri medicale complexe, uneori premiere naționale gestionate de sistemul nostru integrat de asistență medicală. Programul, cu o durată de 6 săptămâni, oferă studenților o experiență de învățare unică și valoroasă, precum și acces la echipamente performante și tehnologii noi în care investim constant.

Pe parcursul celor cinci serii ale Programului de internship pentru asistenți medicali debutanți, desfășurate în anul 2021 în București, Cluj-Napoca și Brașov, 20 de formatori cu experiență au contribuit la dezvoltarea profesională a unui număr de 65 de studenți. Dintre cei 65 de asistenți medicali absolvenți calificați pentru oferte de muncă, 61 au fost angajați în cadrul Rețelei private de sănătate Regina Maria.

De asemenea, toate cele 141 de infirmiere și menajere absolvente, calificate pentru oferte de muncă, au fost angajate în cadrul Regina Maria. În același timp, Academia Europeană pentru Asistenți Medicali organizează o serie de cursuri și webinarii gratuite pentru infirmiere. În anul 2021, au avut loc patru sesiuni de cursuri cu participare fizică a câte opt ore fiecare, cu participarea a doi formatori și 85 de cursanți, precum și cinci webinarii a câte trei ore fiecare, la care au participat un număr de șase formatori și 356 de cursanți.

Responsabilitate față de mediul înconjurător

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie, Planurile de gestionare și eliminare a deșeurilor și substanțelor periculoase rezultate din activitatea medicală, împreună cu Planul de prevenire și control al poluării accidentale a rețelei de canalizare și politicile secundare definesc cadrul de guvernanță a sustenabilității în cadrul Rețelei private de sănătate Regina Maria și sunt armonizate cu obiectivele strategice de reducere a impactului pe care compania le are asupra mediului. „Ne reafirmăm angajamentul ferm de a atinge obiectivele ambițioase stabilite de Comisia Europeană în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2 și neutralitatea emisiilor de carbon și contribuim în mod consecvent la îmbunătățirea calității mediului înconjurător, care este atât de important pentru noi toți.”

„Rețeaua privată de sănătate Regina Maria raportează periodic toate datele solicitate către Joint Commission International, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), direcțiile de sănătate publică, agențiile de protecție a mediului. Eforturile noastre de a gestiona și de a reduce continuu impactul asupra mediului sunt confirmate cu ocazia inspecțiilor efectuate de autorități, care nu au emis nicio sancțiune pentru o clinică sau un spital Regina Maria”, se mai arată în Raport.