Raportarea ESG devine tot mai importantă pentru companii și este un proces care poate genera o revoluție a sustenabilității egală ca impact cu revoluția digitală. România are resursele necesare pentru această revoluție, iar sectorul bancar este unul dintre motoarele transformării prin condiționările climatice care însoțesc finanțările oferite.

Dar nu este suficient. Este, de asemenea, nevoie de politici publice, de educație și de standarde clare pentru a susține și accelera această transformare, astfel încât să beneficiem de oportunitățile pe care raportarea ESG le aduce pentru dezvoltarea economică a țării.

Acestea au fost principalele concluzii ale mesei rotunde “Stabilirea și măsurarea indicatorilor ESG”, organizate de BCR în parteneriat cu Asociația Ecoteca și Academia de Studii Economice din București în luna martie.

„Revoluția sustenabilității reprezintă o oportunitate pentru țara noastră. De la reducerea risipei sau crearea unor noi locuri de muncă la impact de mediu și social pozitiv, tranziția spre noi modele de business sustenabile poate asigura un viitor mai bun pentru România, și este o schimbare care va fi tradusă în angajamente financiare de volume semnificative. La BCR, angajamentul nostru față de principiile ESG înseamnă atât integrarea acestora în procesele noastre de business, cât și în relația cu clienții și partenerii, prin sprijin și produse de finanțare verzi care susțin transformarea sustenabilă a companiilor locale” a declarat Ionuț Stanimir, Director de Marketing și Comunicare, BCR.

În cadrul mesei rotunde, reprezentanți din mediul privat, instituții publice, mediul universitar și ONG au analizat contextul actual privind stabilirea și măsurarea indicatorilor ESG (factori de mediu, sociali și guvernanță), precum și principalele elemente necesare pentru a asigura transformarea sustenabilă a companiilor din România.

„Colaborarea între mediul universitar și cel de business poate reprezenta cheia succesului în formarea unor profesioniști pregătiți să integreze principiile ESG în activitatea lor și a companiilor lor, și ne bucurăm că există deschidere pentru astfel de colaborări. Un exemplu este chiar programul de masterat <Dezvoltarea durabilă a afacerilor și a organizațiilor economice> oferit de ASE, dezvoltat cu sprijinul companiilor, astfel încât curricula să servească nevoilor pieței pentru viitorii angajați“, a declarat Conf. Univ. Dr. Cristian Teodor, membru coordonator al programului de masterat Dezvoltarea Durabilă a Afacerilor și Organizațiilor Economice din cadrul ASE.

„Ca multe discuții pe subiecte foarte tinere, și discuția despre ESG și sustenabilitate rămâne, de multe ori, în zone specializate. Credem însă că este important ca ea să devină mai accesibilă antreprenorilor, și tocmai de aceea ne bucurăm să putem face o analiză a contextului alături de actori atât din mediul de business și ONG, cât și din mediul educațional și din instituții publice. Transformarea ESG este una sistemică, și este important ca ea să fie înțeleasă și integrată de toți actorii” a adăugat Raul Pop, Directorul de Programe al Asociației ECOTECA.

Educația, necesară pentru a înțelege ESG

Nevoia de educație în domeniul ESG este fundamentală pentru a asigura tranziția spre noi modele de business care să integreze aceste standarde. Este încă un subiect nou, iar atât companiile mari, dar mai ales IMM-urile din România au nevoie să înțeleagă sustenabilitatea, modul în care o pot integra și cum o pot măsura, iar asta se poate face doar prin programe de informare și exemple de bune practici locale.

În plus, este nevoie de programe de educație care să susțină formarea unor noi generații de specialiști pregătiți să integreze principiile ESG în activitatea companiilor. Această formare se poate face în cadrul companiilor, dar este necesar și un cadru formal, prin cursuri și specializări orientate către joburile viitorului.

Standarde și metodologii clare de raportare

Există încă disparități mari în ceea ce privește raportarea ESG sau de sustenabilitate a companiilor din România. Astfel, sunt organizații care nu fac această raportare, iar în rândul celor are o fac, există diferențe mari la nivelul complexității și relevanței sale. Pe lângă riscul de greenwashing, un alt fenomen care apare în acest context este și greenhushing – situația în care companiile aleg să nu raporteze, din teama de a se expune criticilor.

În acest context, pentru companiile din România sunt necesare standarde clare privind stabilirea și măsurarea indicatorilor ESG. Un cadru de raportare clar și investiția în stabilirea unor repere concrete aliniate pe sectoare și industrii poate asigura tranziția spre raportări unitare și comparabile, care să susțină în mod real companiile și sectorul public în stabilirea unor planuri de acțiune cu impact real. În egală măsură, înțelegerea și utilizarea standardelor internaționale deja existente constituie deja o bază comună de referință pentru cei care le folosesc în raportările proprii.

Politicile publice, esențiale pentru amplificarea transformării ESG

Un proces real de transformare sistemică, precum cel al transformării induse de bune practici ESG, are nevoie de politici publice care să sprijine înțelegerea și integrarea sa în rândul tuturor actorilor din piață. În cazul ESG, aceste inițiative pot pleca de jos în sus, din acțiuni la firul ierbii și expertiză din mediul privat, educațional și ONG. Pentru scalare este nevoie însă de integrarea lor la nivel de politici publice, astfel încât statul să promoveze principiile ESG și educația în domeniu, precum și să susțină adoptarea unor standarde clare și aplicabile, atât prin stimulente, cât și prin sancțiuni.