Patronatul Industriei Asigurărilor din România (PIAR) și Federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci (FSAB) au semnat două declarații de principii, una referitoare la diversitate, non-discriminare, incluziune, egalitatea de șanse la locul de muncă și una referitoare la sustenabilitate, aplicabile în companiile semnatare.

Scopul celor două declarații este de a încuraja un dialog deschis, de a promova și de a întreprinde acțiuni concrete, asumându-și astfel responsabilitatea de a contribui împreună la crearea și consolidarea unui mediu de lucru sigur, corect și armonios, o mai bună cooperare între angajați și la creșterea satisfacției angajaților și a clienților, dezvoltând o cultură organizațională bazată pe respect reciproc, încredere și recunoaștere.

”Diversitatea, incluziunea, non-discriminarea și egalitatea de șanse sunt premisele de bază nu doar pentru o societate sănătoasă, ci și pentru piața muncii, la fel cum sustenabilitatea trebuie să devină o prioritate pentru fiecare din noi, de la indivizi, la companii și organizații”, a declarat François Coste, Președinte al PIAR – Patronatul Industriei Asigurărilor din România.

“Pentru FSAB semnarea declarațiilor privind non-discriminarea, incluziunea,  egalitatea de șanse la locul de muncă și sustenabilitatea reprezintă în fapt o dovadă clară că partenerii de dialog de la nivelul sectorului de negociere din asigurări se angajează nu numai în respectarea drepturilor salariaților ci și în promovarea acestor valori la nivelul întregii societăți pentru a crea oportunități atât la nivel instituțional cât și la nivel personal tuturor participanților la viața socială și de a se bucura de un tratament demn de secolul în care trăim”, a declarat Paraschiv Constantin, Președintele Federației din Asigurări și Bănci.

„Din punctul meu de vedere, cele mai multe lucruri care țin de cadrul relațiilor de muncă trebuie discutate și rezolvate prin dialog social, iar decizia politică și reglementarea să fie doar ultima cale. Mai mult, avem aici un exemplu că relația dintre angajatori și angajați are multe dimensiuni și cred că este lăudabil să existe un astfel de angajament de a face lucruri împreună pentru a promova egalitatea de șanse și pentru a combate discriminarea, dar și pentru a reduce amprenta de carbon”, a declarat Radu Burnete, Director Executiv, Confederația Patronală CONCORDIA.

În 2022, PIAR și FSAB au mai semnat un acord important prin care s-au reglementat principiile desfășurării muncii de la distanță.