Proiectele de investiții imobiliare (rezidențiale, comerciale și industriale) vor avea nevoie de evaluare potrivit principiului „A nu prejudicia în mod semnificativ” (Do No Significant Harm DNSH), astfel că piața pentru asemenea evaluări este așteptată să crească semnificativ încă din acest an, estimează Appraisal & Valuation SA, compania deținătoare a brandului NAI Romania & Moldova. 

Potrivit legislației Uniunii Europene, astfel de evaluări devin obligatorii pentru proiectele de investiții, fie că au nevoie de o finanțare bancară, una acordată printr-una dintre cele opt Agenții de Dezvoltare Regională, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) sau prin alte fonduri europene.  

Criteriile de care trebuie să țină seama o astfel de evaluare DNSH pentru un proiect de investiții sunt atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă, economia circulară, prevenirea și controlul poluării, protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor. 

Dacă oricare dintre aceste criterii are aplicabilitate în cadrul unei investiții, se va efectua o evaluare aprofundată privitoare la măsurile luate pentru a reduce impactul asupra mediului. 

Analiza DNSH se efectuează înaintea începerii tuturor demersurilor uzuale privind demararea unei investiții, deoarece toate prevederile/măsurile/cerințele dintr-o analiză trebuie incluse în soluțiile de proiectare și vor fi ulterior puse în practică de către constructori. 

Implicit, dacă răspunsul analizei nu este adecvat, există riscul ca investiția să nu poată primi finanțare (bancară sau din fonduri europene).  

Atât legislația Uniunii Europene, pe deplin aplicabilă în România, cât și exigențele finanțatorilor și ale altor stakeholders, de pildă cei care ar cumpăra sau ar închiria un imobil, impun ca toate investițiile – și în special cele imobiliare – să respecte o serie de criterii referitoare la protecția mediului și la atenuarea schimbărilor climatice. Nimeni nu mai pornește investiții care să nu țină seama de standardele de mediu, iar analiza DNSH nu face decât să ateste că o investiție se va realiza în mod responsabil, încă din faza de proiectare”, a declarat Andrei Botiș, CEO NAI Romania & Moldova și Președinte al Romania Green Building Council (RoGBC). 

Fondată în 2010, Appraisal & Valuation SA deține brandul NAI Romania, și este reprezentantul exclusiv al NAI Global în România și Republica Moldova. NAI Global este o rețea de companii imobiliare comerciale independente și unul dintre cei mai mari furnizori de servicii imobiliare comerciale din întreaga lume, formată din 5.000 de profesioniști și 375 de birouri, aflate în 55 de țări din întreaga lume. 

Appraisal & Valuation SA este membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați (ANEVAR), organizație profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizați care dobândesc această calitate, în condițiile legii.