Operatorii economici din România care introduc pe piață ambalaje sau produse care conțin materii reutilizabile sau care nu conțin plastic la produsele de unică folosință trebuie să se înregistreze în registrul AFM-APR (Administrația Fondului de Mediu). Termenul de înscriere este de 60 de zile de la publicarea reglementării în Monitorul Oficial, adică până la data de 24 noiembrie, arată compania de consultanță de mediu Greeb Environment Support. 

În data de 25 septembrie a fost publicat Ordinul – nr. 2.002/353/2023 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piața națională alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET care aduce o noua obligație de înregistrare pentru anumiți agenți economici.

Societățile care trebuie să se înregistreze în registrul AFM-APR sunt cele care introduc pe piața națională:

  1. a) ambalaje de desfacere de unică folosință: pahare și capace/casolete și capacele lor fabricate din materiale reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic. În această categorie se pot încadra atât producătorii și importatorii de astfel de ambalaje, cât și HoReCa.
  2. b) sticle PET care conțin plastic reciclat indiferent dacă aceste sticle sunt utilizate pentru alimente sau alte tipuri de produse nonalimentare, iar categoriile de business care pot să fie eligibile sunt producătorii și importatorii de astfel de ambalaje și HoReCa
  3. c) plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET (reciclatorii sau importatorii de plastic reciclat care va fi introdus în sticle PET)

Înregistrarea în registru trebuie făcută în 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Este foarte important că operatorii economici să știe că până pe dată de 24 noiembrie trebuie să facă înregistrarea în registrul AFM-APR. În procesul de pregătire pentru înregistrarea oferim companiilor sprijinul necesar pentru a evita eventuale erori și pentru a se încadra în termenul limită. De-a lungul ultimilor ani, impactul nociv al produselor din plastic de unică folosință asupra mediului a devenit tot mai evident, generând o preocupare crescândă la nivel global. România, alături de alte state, a decis să acționeze ferm pentru a reduce cantitatea de deșeuri de plastic și pentru a promova utilizarea de alternative durabile și prietenoase cu mediul înconjurător”, declară Daniela Dobre, CEO Green Environment Support.

Validarea sau respingerea înregistrării se va face de către autorități în cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii. În cazul activităților noi acestea se vor înregistra în același termen de 60 de zile de la dată începerii activității. Dacă activitatea pentru care s-a solicitat înscrierea încetează, se va depune o solicitare de radiere într-un termen de maximum 20 de zile lucrătoare.

Până la dată de 25 februarie 2027, autoritatea publică centrală din domeniul mediului și autoritatea publică centrală din domeniul economiei realizează o evaluare a procedurii de înregistrare. Înregistrarea se face prin intermediul aplicației e-tax pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu pe baza unei cereri ce trebuie completată.

Procedura de înregistrare

Instrucțiunile de completare ale cererii sunt detaliate în “Procedura de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piață națională alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET, din 25.07.2023” astfel:

Pentru rubrica „alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință” se vor completa, pentru fiecare ambalaj introdus pe piață din această categorie denumirea și materialul/materialele din care este confecționat.

La rubrica „sticle PET care conțin plastic reciclat” se vor introduce date referitoare la volumul sticlei, categoria (destinate să vină în contact cu produse alimentare/care nu vin în contact cu produse alimentare). Fiecare categorie va trebui să conțină și date referitoare la industriile cărora le sunt destinate (de exemplu: industria alimentară, industria băuturilor, industria cosmetică, industria detergenților etc.).

La rubrica „plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET” se va selecta din lista predefinită țară de proveniență a plasticului reciclat, dacă această este membră UE, sau se va completa de către operator, dacă este țară terță.

Rubrica referitoare la „numărul/numerele de înregistrare în Registrul Uniunii de tehnologii, reciclatori, procese de reciclare, sisteme de reciclare și instalații de decontaminare, prevăzut la art. 24 din Regulamentul (UE) nr. 1.616/2022 al Comisiei din 15 septembrie 2022 privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produse alimentare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 282/2008” se va completa doar de către operatorii economici a căror activitate intră sub incidența prevederilor Regulamentului nr. 1.616/2022.

Operatorii economici cărora nu li s-a alocat până la data completării cererii de înregistrare în Registrul AFM-APR un număr de înregistrare în Registrul Uniunii de tehnologii, reciclatori, procese de reciclare, sisteme de reciclare și instalații de decontaminare vor completa numărul de înregistrare de la Ministerul Sănătății a notificării/cererii, conform prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 17 alin. (2), respectiv art. 25 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.616/2022.

Prin intermediul acestei noi obligații, se urmărește promovarea unei abordări sustenabile în ceea ce privește utilizarea ambalajelor din surse regenerabile și a economiei circulare.