Asociația Ateliere Fără Frontiere (AFF), organizație de economie socială care sprijină persoanele vulnerabile să se reintegreze pe piața muncii, a fost vizitată de către Romi Mihăescu, Președinte Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, și de o echipă delegată de către Ministrul Muncii și Solidarității Sociale.

În contextul în care în România există aproximativ 2 milioane de persoane apte de muncă care sunt excluse de pe piața muncii, obiectivul întâlnirii a fost de a discuta posibilitatea extinderii integrării pe piața muncii convenționale a persoanelor vulnerabile locale, prin metodologia Asociației Ateliere Fără Frontiere și cu aportul actorilor din economia socială, cum ar fi întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție.

În acest sens, au fost prezentate rezultatele proiectului „Incluziunea are Voce. Capacitarea Grupurilor Vulnerabile pentru Incluziune și Inovație Socială“, derulat de Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu RISE România – Rețeaua Română a Economiei Sociale și Fretex Pluss AS (Norvegia), care a beneficiat de o finanțare în valoare de 249.749 Euro, prin programul Active Citizens Fund – România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. În cadrul acestuia au fost sprijinite peste 450 de persoane din grupuri vulnerabile pentru a depăși probleme sociale. Persoanele vulnerabile au participat la peste 250 de zile de informare și formare, fapt ce a dus direct la facilitarea accesului lor la promovarea drepturilor fundamentale, stimularea participării acestora la luarea deciziilor, deprinderea unor tehnici de advocacy și creșterea posibilităților de angajare.

Persoanele vulnerabile se confruntă cu vulnerabilități multiple care nu sunt adresate în cele mai multe cazuri în mod integrat, având la bază o abordare personalizată. Organizațiile economiei sociale de inserție au astfel de servicii și sunt cele mai potrivite pentru că în timp ce colaborează cu furnizorii de servicii, se ocupă de componenta de angajare prin formarea abilităților unui loc de muncă. În cazul inserției, persoanele cele mai departe de piața muncii sunt angajate în atelierele asociației și devin încă din prima zi persoane active, plătitori de taxe și impozite. Pe cei care nu sunt atât de departe de piața muncii îi sprijinim să se angajeze direct. Colaborarea cu sectorul privat este esențială și am inițiat primul program de mentorat de lucru cu persoane vulnerabile inspirat din colaborarea cu partenerii norvegieni”, explică Lorita Constantinescu, directorul de dezvoltare al AFF.

Reprezentanții asociației au realizat interviuri cu 460 de persoane din medii defavorizate în urma cărora s-a constat că cele mai importante probleme ale persoanelor vulnerabile sunt lipsa unui loc de muncă (40%), problemele de sănătate (34%), lipsa locuinței (13%) și dificultățile în îngrijirea copiilor (8%). Dintre cei care au declarat că una dintre principalele probleme este lipsa locului de muncă, 22% au doar studii gimnaziale, 18% au liceu neterminat, 18% au terminat liceul dar nu au bacalaureatul, iar 16% au școala profesională. Cei care au venituri din salarii au un nivel de educație mai ridicat – școală profesională, liceu, școală postliceală/facultate.

În cadrul vizitei, reprezentanții Ministerului Muncii au luat contact cu educlick, proiect autorizat să colecteze și să recondiționeze deșeuri electrice și electronice, oferind computere recondiționate școlilor și cu remesh, unitate protejată autorizată, care colectează bannere publicitare și le transformă în cadouri și obiecte promoționale corporate.

La nivelul întregii societăți trebuie să existe un grad mai mare de conștientizare a faptului că persoanele cu dizabilități au nevoie de sprijin în a deveni cetățeni activi ai societății și în efortul acestora de a duce o viață independentă. Datoria noastră este aceea de a reflecta asupra soluțiilor pe care le putem implementa pentru a veni în întâmpinarea acestor persoane, atât ca specialiști sau funcționari publici, cât și ca cetățeni activi ai societății din care facem parte, iar ce faceți aici la Ateliere Fără Frontiere este exemplul clar că putem îndeplini această datorie”, a declarat Romi Mihăescu, Președinte Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.