Potrivit unui raport recent al companiei Barbour ABI din Marea Britanie, proprietarii de imobile care se concentrează pe atingerea obiectivelor ESG înregistrează adesea un randament mai mare al investiției și sugerează că, cu cât obiectivele de sustenabilitate sunt atinse mai repede, cu atât mai rapid este randamentul. Activitățile din acest sector au un impact semnificativ asupra mediului și a vieții oamenilor, influențând sănătatea, prosperitatea, structurile sociale, oportunitățile și aspirațiile comunității.

Accesul la finanțare pentru proiectele de construcții se poate baza din ce în ce mai mult pe scoruri ESG favorabile, ceea ce face ca ESG să devină un aspect central al mediului de afaceri din domeniul construcțiilor. Cu toate acestea, punerea în aplicare a ESG în construcții prezintă provocări unice, având în vedere mobilitatea industriei, legăturile limitate cu comunitatea și lipsa istorică de transparență. Adoptarea ESG va necesita o schimbare culturală semnificativă, modificând practicile de recrutare, termenii de afaceri, interacțiunile și, probabil, determinând schimbări în cadrele de reglementare.

Cu alte cuvinte, marile companii de construcții trebuie să adopte ESG pentru a rămâne competitive, pe măsură ce dezvoltatorii și clienții importanți se aliniază la comunitatea de investiții ESG.

Procesul de integrare ESG poate dura mult timp, necesitând experți terți pentru a evalua datele, a compila rapoarte și a alinia obiectivele. În plus, implică o investiție inițială semnificativă, susținută de date verificabile care să confirme respectarea proceselor și reglementărilor pentru construirea de clădiri sigure și locuibile. Procesul de colectare și raportare a datelor ESG este solicitant, având în vedere peisajul în continuă evoluție al standardelor și reglementărilor.

Investitorii care gestionează un portofoliu de proprietăți comerciale elaborează frecvent abordări de succes pentru a crește valoarea proprietății și eficiența energetică, optimizând în același timp cheltuielile de întreținere. Cercetările indică faptul că software-ul de ultimă generație permite acum estimarea rapidă a costurilor pentru renovarea și modificarea clădirilor, oferind un sprijin valoros investitorilor în luarea deciziilor. Înregistrarea amănunțită a datelor tehnice în domeniul imobiliar sporește substanțial eficiența unor procese precum due diligence. Un exemplu în acest sens este soluția PlanRadar, care  ajută investitorii să integreze mai rapid strategia ESG în auditul tehnic al activelor imobiliare și să evalueze mai bine costurile de reconstrucție a portofoliului imobiliar existent, folosind exemplul eficienței energetice ca unul dintre factorii ESG esențiali.

„ESG devine un factor cheie al investițiilor, memorandumurile de investiții urmând să cuprindă toate riscurile ESG, strategiile de atenuare, costurile asociate și ipotezele identificate în timpul procesului de due diligence. Cei din sectorul imobiliar care iau în serios acest criteriu corporativ și iau în considerare potențialul instrumentelor digitale pentru a sprijini o gestionare mai eficientă a înregistrărilor, își vor îmbunătăți guvernanța, vor stimula valoarea socială și vor reduce impactul negativ asupra mediului, permițând pieței un impuls de încredere atât de necesar și protejându-se împotriva instabilității economice”, spune Ibrahim Imam, co-fondatorul și co-CEO al PlanRadar:

Maximizarea valorii portofoliului si direcții viitoare în strategiile ESG

Pe măsură ce ESG devine tot mai răspândită, clienții și contractorii din lanțul de aprovizionare pot favoriza companiile care se aliniază la principiile ESG, excluzându-le potențial pe cele care nu o fac. Încrederea și transparența inerente raportării ESG vor încuraja companiile să creeze relații mai profunde și mai durabile în cadrul lanțurilor de aprovizionare.În sectorul construcțiilor, ESG va aborda probleme și provocări de lungă durată pe care factorii de decizie le-au amânat timp de decenii.

Mai mult, măsurarea indicatorilor ESG nefinanciari și eforturile de îmbunătățire a scorurilor vor oferi managerilor date valoroase pentru a-și înțelege mai bine afacerile și pentru a îmbunătăți performanța, devansând viitoarele modificări de reglementare. Exemplu: o eventuală încălcare a unei norme din autorizația de mediu ar putea rezulta, pe lângă amenzi și alte forme de răspundere, în afectarea scorului ESG și, deci, scăderea prețului acțiunilor sau dificultăți în a atrage finanțări.

„În timp ce reglementările pentru ESG sunt încă în curs de dezvoltare, companiile care implementează strategii eficiente de monitorizare a ESG vor deschide ușa către un randament mai mare al investițiilor în viitor. Documentarea cuprinzătoare a activelor imobiliare, ca parte a due diligence-ului tehnic, necesită mult timp. Soluțiile digitale fac acest proces mult mai eficient și contribuie la asigurarea aprecierii valorii activelor pe termen lung, la satisfacția chiriașilor și la creșterea generală a valorii companiei. De asemenea, acestea oferă o pistă de audit inviolabilă pentru a sprijini alinierea la reglementările din ce în ce mai stricte privind construcțiile”, conchide Sander van de Rijdt, co-fondator și co-CEO al PlanRadar.