Grupul Zentiva, unul dintre principalii producători și furnizori de medicamente din Europa, a publicat raportul de sustenabilitate pentru anul 2022. Odată cu publicarea acestuia, grupul anunță că și-a îndeplinit obiectivele de sustenabilitate pentru 2022, implementând acțiuni pe trei piloni: Oameni, Parteneri și Planetă.

„Zentiva continuă să aibă o contribuție semnificativă la sănătatea publică în Europa. Suntem conștienți de responsabilitatea noastră față de oameni, față de parteneri și față de planeta noastră. ESG (Environmental, Social, Governance) ne ajută să navigăm și să ne îndeplinim obiectivele. În 2022, am înregistrat progrese încurajatoare datorită angajamentului oamenilor noștri, cooperării și dialogului constructiv cu partenerii și părțile interesate”, a declarat Steffen Saltofte, CEO Zentiva Group.

În 2022, grupul a continuat să își consolideze abordarea privind diversitatea, echitatea și incluziunea și a semnat Carta diversității în Republica Cehă, alăturându-se României și Slovaciei, deja membre ale Cartei din 2021. Totodată, Zentiva a aderat la Pactul Global al ONU privind drepturile omului, muncă, mediu și anticorupție. În cadrul acestui demers, au fost integrate cele 10 principii și cele 17 obiective de dezvoltare durabilă.

În ceea ce privește obiectivele de mediu, grupul anunță că a pus în aplicare strategia sa privind schimbările climatice și a realizat o îmbunătățire semnificativă în privința reducerii emisiilor de carbon, eficiență energetică, a consumului de apă și gestionarea mai eficientă a deșeurilor. Unul dintre obiectivele grupului rămâne atingerea neutralității emisiilor GES din Scop 1 și Scop 2 până în 2030.

Raportul de sustenabilitate 2022 al Zentiva dezvăluie informații non-financiare conform standardelor GRI și prezintă, pentru prima dată, o analiză verificată a amprentei de carbon și pentru emisiile din Scop 3.