ENGIE Romania anunță parteneriatul cu Platforma de mediu pentru București prin care alocă 1.500.000 de lei pentru implementarea unor proiecte de eficiență energetică, economie circulară, biodiversitate și de încurajare a practicării agriculturii pe terenurile unde sunt dezvoltate parcurile fotovoltaice și eoliene ale companiei.

Acest parteneriat își propune să aducă un răspuns multiplelor problematici identificate în Raportul de cercetare privind starea mediului din București ce dezvăluie vulnerabilitatea crescută a orașului la schimbările climatice. Studiul evidențiază o serie de provocări de mediu cu care se confruntă marile aglomerări urbane, printre care: calitatea aerului, congestia urbană, procentele reduse de reciclare a deșeurilor, desfășurarea de activități care produc gaze cu efect de seră, ponderea mare a construcțiilor vechi și energofage. În acest context, implementarea unor proiecte de mediu care să devină exemple de bune practici și să aducă un răspuns acestor problematici devine o urgență. Platforma de mediu pentru București, cu sprijinul ENGIE Romania, se angajează să susțină astfel de inițiative, oferind sprijin financiar și alte resurse pentru implementarea de proiecte care să îmbunătățească eficiența energetică a clădirilor, să reducă deșeurile și să implice reciclarea acestora, să creeze un mediu propice dezvoltării biodiversității și să valorifice toate resursele disponibile.

”Ne bucurăm de colaborarea cu ENGIE Romania, care facilitează atât intervenția societății civile într-un domeniu nou, acela al eficienței energetice, cât și implementarea unor proiecte care îndeplinesc obiective de mediu pe care deja le urmărim. Acțiunea colaborativă asigură Platformei de mediu premisele intervențiilor strategice pentru un oraș bun de trăit”, a declarat Ana Mircioagă, manager granturi la Fundația Comunitară București.

”Protejarea mediului și abordarea schimbărilor climatice reprezintă angajamente fundamentale pentru ENGIE Romania, compania noastră sprijinind cu consecvență proiecte de eficiență energetică care contribuie la reducerea consumului de energie și inițiative menite să încurajeze economia circulară, biodiversitatea și să valorifice cât mai bine resursele de care dispunem, toate acestea contribuind la realizarea ambiției Grupului ENGIE de Net Zero Carbon până în 2045″,  a declarat Nicolas Richard, CEO ENGIE Romania.

Platforma de mediu pentru București, inițiată de Fundația Comunitară București împreună cu ING Bank România, urmărește dezvoltarea participativă a unei viziuni de mediu pentru București și Ilfov. Platforma aduce împreună organizații non-profit, grupuri de inițiativă civică, autorități publice și companii, pentru a crea impact colectiv în oraș. Scopul comun este ca bucureștenii să ducă o viață sănătoasă, companiile să reducă riscurile legate de mediu, iar autoritățile să poată construi politici sustenabile pe termen lung.