EGGER Romania, unul dintre cei mai importanți producători și furnizori locali de materiale pe bază de lemn, salută inițiativa de concepere și implementare a unui nou Cod Silvic în România, care să asigure un cadru corect și eficient pentru toți cei implicați în acest sector.

În același timp, compania consideră că trebuie să puncteze nevoia ca această nouă lege să fie un Cod Silvic cuprinzător, care prioritizează exploatarea durabilă a lemnului și care să asigure un control mult mai ferm și mai transparent la prima punere pe piață a materialelor lemnoase, conform celor mai bune practici din Uniunea Europeană, se arată în adresa trimisă de EGGER Romania către Ministerului Mediului.

Rolul fundamental pe care îl au pădurile în susținerea biodiversității, în combaterea schimbărilor climatice și în asigurarea sănătății planetei noastre nu poate fi subestimat. Totodată, tăierile ilegale și lipsa de predictibilitate din sectorul forestier afectează companiile cu un comportament corect, care înțeleg să folosească această resursă regenerabilă astfel încât să aducă beneficii complete: economiei naționale, comunităților și utilizatorului final. În acest context, devine evident că un cod silvic conceput pentru a reglementa și controla în primul rând exploatarea sursei principale de lemn nu este doar o alegere, ci o necesitate fundamentată în cele mai bune practici ale Uniunii Europene”, transmite Alina Chifan, Director Comercial în cadrul EGGER Romania.

Industria lemnului traversează deja o perioadă de criză, în contextul în care prețurile au crescut cu aproape 70% în ultimii doi ani. În condițiile în care noul cod nu prioritizează asigurarea legalității exploatării lemnului, există riscul ca practica tăierilor ilegale să continue, afectând companiile corecte, comunitățile care beneficiază în urma activităților economice legitime și mediul.

Plasarea reglementării pădurilor și a exploatării judicioase a lemnului în fruntea Codului Silvic are un efect de undă care se extinde dincolo de considerațiile ecologice. Aceasta subliniază un angajament față de gestionarea responsabilă a resurselor și stabilitatea economică. Sectorul forestier, strâns legat de economiile și tradițiile locale, contribuie la mijloacele de trai și identitățile culturale în numeroase regiuni. Un cod silvic bine structurat care abordează exploatarea durabilă a lemnului asigură nu numai longevitatea acestui sector, ci consolidează o bază pentru o creștere economică echitabilă.

Totodată, având în vedere cele mai recente reglementări ale UE în ceea ce privește trasabilitatea și gestionarea materialelor lemnoase, compania consideră că noul Cod Silvic trebuie îndreptat prioritar către legislația EUDR deja aprobată, care va intra în vigoare la finalul anului 2024. Drept urmare, este de dorit, față de legislația actuală, un control mult mai ferm și mai transparent la prima punere pe piață a materialelor lemnoase, pentru a evita introducerea în circuitul economic a acelor materiale cu proveniență nelegală.

Deși actualul cod este mai cuprinzător la capitolul provenienței materialului lemnos, noul proiect suferă prin faptul că această proveniență este definită strict ca locul de recoltare a lemnului. Nu se menționează nimic despre materialele lemnoase care provin din depozite sau instalații de prelucrare, din statele UE sau din afara lor. Această lacună poate ridica probleme în lanțul de aprovizionare, ducând la blocaje care se pot transfera pe întreg lanțul de producție, cu efecte economice semnificative.

EGGER Romania, la fel ca alte companii locale, nu exploatează lemn, ci îl achiziționează de la operatori economici acreditați și certificați pentru această activitate economică. În acest proiect nu sunt prezentate instrumente prin care un cumpărător de bună credință poate verifica sau poate avea garanția că materialul lemnos achiziționat are proveniența înscrisă în avizul de însoțire.