Programul ”Creștem prin Educație Agricolă” (CEA), desfășurat de consorțiul format din Fundația World Vision România, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, Junior Achievement Romania, Centrul Român de Politici Europene, și finanțat de Romanian American Foundation, anunță rezultatele inițiativelor desfășurate începând cu anul 2015 pentru formarea specialiștilor din sectorul agricol.

Pe parcursul celor 8 ani de activitate, peste 4.000 de elevi care studiază la liceele agricole din România au beneficiat de vizite de studiu, pachete educaționale despre Agricultura 4.0 și stagii de practică în ferme. Peste 150 de profesori au participat la grupuri de lucru și vizite în ferme pentru familiarizarea cu tehnologiile 4.0 precum și la schimburi de experiență  cu licee din Franța și Ungaria. Aproape 14.000 de elevi de gimnaziu au descoperit meseriile agricole în cadrul evenimentelor de promovare ale liceelor și peste 4.000 adulți (părinți, profesori și directori de școli) au fost informați despre importanța educației agricole. În plus, peste 6.200 de elevi au urmat programe de educație antreprenorială cu aproape 300 de profesori și în jur de 2.000 elevi au  participat la Incubatorul de afaceri și la Competiția Naționala antreprenorială.

Au fost realizate 15 cercetări cantitative și calitative în liceele agricole cu privire la practica elevilor, relația cu agribusiness, nevoile școlilor și relația cu ecosistemul instituțional. Beneficiile programului au fost recunoscute și de autorități, prin includerea acestuia în agendele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Ministerului Educației, precum și în programele de finanțare publică.

Inițiatorii programului anunță că educația agricolă din România va continua să se dezvolte în 2024 prin investiții de milioane de euro în cele 59 de licee agricole și programe de formare a cadrelor didactice. Astfel, la finalul anului 2023 a fost lansat apelul Îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu profil agricol, ce oferă liceelor agricole oportunitatea de a realiza investiții în construcții noi sau intervenții la construcții existente (prin reabilitarea/renovarea infrastructurii) precum și diverse dotări pentru liceu (materiale, mobilier, echipamente digitale specifice activității didactice și practice).  Alocarea financiară totală este de 43 de milioane EUR, valoare eligibilă din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În plus, la finalul lunii martie, Ministerul Educației a lansat în consultare publică Ghidul pentru formarea profesorilor de specialitate din liceele agricole beneficiare ale măsurii PNRR de investiții. Solicitanți eligibili sunt universitățile agricole și bugetul total este de 600.000 EUR.

Agenda programului ”Creștem prin Educație Agricolă” pentru următorii 3 ani va cuprinde și proiecte implementate de fiecare organizație membră a consorțiului.

Fundația World Vision România va dezvolta modele de sere care vor ilustra principiile și practicile agriculturii durabile și tehnologiile 4.0 în paralel cu crearea unei comunități de practică care să stimuleze împărtășirea de idei, provocări, soluții și resurse  între liceele agricole. Fundația va acorda granturi Agricultura 4.0, care includ adoptarea pachetului educațional ”Călătorie spre anul 2050”, organizarea de vizite de studiu pentru elevi în ferme care aplică tehnologii de ultimă oră și practici de mediu durabile și achiziții de echipamente pentru demonstrații. WVR va continua să susțină demersurile de promovare ale liceelor prin oferirea de granturi și consultanță pentru proiectarea și implementarea campaniilor locale. Mai multe webinarii de comunicare vor fi organizate pentru construirea de strategii și îmbunătățirea metodelor și canalelor de comunicare în campaniile de promovare.

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă va acorda granturi ”Călătoria Elevului – de la elev la tehnician”, granturi pentru activități de învățare la locul de muncă: stagii de pregătire practică pentru elevi, crearea unui parcurs de activități de învățare la locul de muncă pe care un elev le urmează din clasa a IX-a până în clasa a XII-a, prezentarea Călătoriei elevului în cadrul sesiunilor de online de comunitate și organizarea de schimburi de experiență între licee. În plus, fundația va dezvolta și consolida o comunitate de practică a  profesorilor, pe tema activităților de învățare la locul de muncă, pentru a facilita transferul de cunoștințe și procesul de învățare reciprocă a profesorilor în comunități de practică.

Junior Achievement Romania va realiza cursuri de antreprenoriat (Antreprenor JUNIOR™ – elevi), componenta teoretică a programului, cu versiune hibridă pentru 22 de licee agricole, 44 de profesori și 983 de elevi. În plus, 90 de profesori vor participa la traininguri pentru profesorii din liceele agricole. Componenta practică a programului este reprezentată de Incubatorul național JA BizzFactory™, care are rolul de a dezvolta competențe, atitudini și aptitudini antreprenoriale practice, precum și capacitatea de a trece de la idee la pilot de afacere sau start-up. În cadrul acestei componente vor fi implicați 118 elevi din zece licee agricole. Peste 230 de elevi vor participa la Innovation Days și cinci licee agricole vor fi sprijinite cu granturi pentru educație antreprenorială. Cele mai bune echipe vor participa la Competiția de antreprenoriat – ediția națională și internațională.

Centrul Român de Politici Europene (CRPE) va organiza evenimente de conectare a comunității liceelor agricole la politici publice și bune practici naționale și europene, va sprijini liceele agricole în conceperea unor strategii și planuri de acțiune care să vizeze dezvoltarea în strânsă legătură cu nevoile și tendințele agriculturii locale/regionale. În plus, organizația va contribui la îmbunătățirea abilităților și motivației profesorilor de a oferi studenților o formare tehnică inovatoare, actualizată, folosind resurse moderne – webinarii Agricultura 4.0.

Totodată, Consorțiul CEA va organiza prima ”Școală de vară” pentru profesori în luna iulie 2024 care va aduce împreună reprezentanți ai celor 59 de licee agricole.