RenewAcad, finanțat de către OMV Petrom și implementat de către Fundația Șanse Egale, cu sprijinul RESS – Renewable Energy School of Skills, reprezintă un program de formare profesională menit să ofere angajaților din domeniul producerii de energie din combustibili fosili competențele necesare pentru a deveni specialiști în meserii verzi, în conformitate cu nevoile actuale ale industriei și cu trendurile globale de dezvoltare sustenabilă.

Până în prezent, un număr de 54 de persoane au parcurs cu succes cursurile de formare profesională. Dintre cei 54 de cursanți, 11 au absolvit studii universitare, în timp ce restul au finalizat liceul sau au parcurs școli postliceale sau profesionale.

În ceea ce privește profilul ocupațional al cursanților, s-a remarcat prezența predominantă a lucrătorilor din domeniul electric: 16 electricieni, electricieni de întreținere și reparații sau cei implicați în exploatarea centralelor și stațiilor electrice. În plus, în grupul de cursanți, s-au regăsit și alte meserii, cum ar fi lăcătuși mecanici (12), operatori (8), conducători de formație (5), precum și specialiști în domenii variate ca ingineri, excavatori, programatori, dispeceri șef de tură combustibil, mașiniști sau șefi de atelier.

Datorită numărului mare de solicitări și interesului crescut, se are în vedere o posibilă organizare din Septembrie 2024 a unei noi sesiuni de instruire, pentru noi grupe de cursanți.