În septembrie 2015, în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, mai multe țări din întreaga lume au aderat la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și la cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). Liderii mondiali și-au declarat atunci angajamentul pentru îmbunătățirea accesului la educație, reducerea inegalităților, eradicarea sărăciei, protejarea planetei și asigurarea faptului că toți oamenii se bucură de pace și prosperitate.

Agenda 2030, împreună cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice, reprezintă foaia de parcurs către o lume mai bună, cadrul mondial pentru cooperarea internațională în materie de dezvoltare durabilă și dimensiunile economice, sociale, de mediu și de guvernanță ale acestui cadru. Practic, obiectivele și țintele în materie de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 vor impulsiona luarea de acțiuni în următorii 7 ani în următoarele arii de importanță critică pentru umanitate și planetă:

Oameni

Eradicarea sărăciei și a foametei în toate formele și dimensiunile acestora și asigurarea cadrului necesar pentru ca toți membrii societății să beneficieze de egalitate și demnitate și de un mediu curat.

Planetă

Prevenirea degradării planetei, inclusiv printr-un consum și o producție sustenabile, prin gestionarea sustenabilă a resurselor sale naturale precum și prin luarea de măsuri urgente privind schimbările climatice, astfel încât aceasta să poată asigura satisfacerea nevoilor generațiilor prezente și viitoare.

Prosperitate

Asigurarea condițiilor necesare pentru ca toți membrii societății globale să se poată bucura de prosperitate și pentru ca progresul economic, social și tehnologic să fie în armonie cu natura.

Pace

Toți membrii societății globale trebuie să se bucure de pace, justiție și incluziune, într-o lume fără violență. Nu poate exista dezvoltare sustenabilă fără pace, așa cum nu poate fi pace fără dezvoltare sustenabilă.

Parteneriat

Mobilizarea tuturor mijloacelor necesare pentru a implementa Agenda 2030 printr-un nou Parteneriat Global pentru Dezvoltare Durabilă, bazat pe întărirea spiritului solidarității globale, concentrat cu precădere pe nevoile celor mai săraci și vulnerabili și cu participarea tuturor țărilor, stakeholderilor și cetățenilor.

Un rol important în întărirea angajamentului țărilor față de dezvoltarea durabilă la nivel mondial l-a avut pandemia de COVID-19 care a accelerat colaborarea între state și societatea civilă cu scopul gestionării eficiente, etice și egale a pandemiei pentru toate țările din lume.

În prezent, Divizia pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (DSDG) din cadrul Departamentului pentru Afaceri Economice și Sociale al Națiunilor Unite oferă un sprijin substanțial în implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și a țintelor de atins în cadrul acestor obiective, inclusiv în domenii precum apă, energie, climă, oceane, urbanizare, transport, știință și tehnologie. Totodată, DSDG joacă un rol important în evaluarea implementării Agendei 2030 și realizarea de acțiuni de advocacy referitoare la aceste obiective.