Asociația Preocupați de Viitor anunță finalizarea proiectului „Educație civică activă pentru conservarea resurselor naturale și colectarea separată a deșeurilor în Sectorul 6” – cod proiect 151480. Proiectul s-a derulat în parteneriat cu Primăria Sectorului 6, începând cu 1 septembrie 2022, pe o perioadă de 15 luni și a beneficiat de o finanțare în valoare totală de 402.854,12 RON, prin programul SIPOCA.

Potrivit celor mai recente date ale Eurostat, biroul statistic al Uniunii Europene, în România rata de reciclare a deșeurilor municipale era în 2021 de 11.3%, comparativ cu 48,7% cât reprezenta media Uniunii Europene. În acest context, proiectul „Educație civică activă pentru conservarea resurselor naturale și colectarea separată a deșeurilor în Sectorul 6” a răspuns unei nevoi stringente la nivel național în general, dar și local în particular, respectiv îmbunătățirea procesului de management al deşeurilor și creșterea gradului de conștientizare a populației privind importanța implicării civice în problematica de mediu în comunitatea din Sectorul 6.

Astfel, în cadrul proiectului au fost organizate 3 module de curs pe trei tematici: comunicare și dezvoltare organizațională, participare publică și video participativ și managementul deșeurilor. Tematicile alese au avut ca și punct comun implicarea civică a cetățenilor ca vector de creare a unor comunități locale mai prietenoase cu mediul. La cele 3 module de training au participat peste 278 de persoane (membri și voluntari ai societății civile din sectorul 6 precum și reprezentanți ai autorității locale din acest sector). Totodată, participanții la curs și-au adus contribuția și la elaborarea Ghidului de Activism Civic – un instrument util în creșterea gradului de implicare comunitară a cetățenilor și de transformare a acestora din actori pasivi în actori activi și implicați în acțiuni de protejare a mediului.

De asemenea, în cadrul proiectului au fost stabilite la nivel local principii și obiective în domeniul gestionării deşeurilor pe termen mediu şi lung, care au fost aliniate la noile cerinţe legislative și la noile evoluţii tehnologice din domeniu.

Pentru a sublinia importanța participării civice în problematica de mediu, au fost realizate și 7 materiale video participative, în cele mai importante 7 cartiere din sectorul 6, respectiv: Giulești, Drumul Taberei, Crângași, Militari, Grozăvești, Ghencea și Brâncuși. Aceste materiale video și-au propus să identifice propuneri pe care cetățenii le consideră drept potențiale soluții pentru un management mai eficient al deșeurilor în comunitatea lor.

„Rezultatele proiectului <Educație civică activă pentru conservarea resurselor naturale și colectarea separată a deșeurilor în Sectorul 6> vor contribui la identificarea acelor măsuri individuale și colective menite să contribuie la adaptarea noastră, ca societate, la schimbările climatice, precum și la diminuarea amprentei pe care fiecare dintre noi o are asupra consumului de resurse naturale. Ne-am propus ca mesajele noastre să ajungă la cât mai mulți cetățeni ai Sectorului 6, tocmai pentru a pune bazele unui proces de schimbare de mentalitate: tranziția de la eco-indiferență la un comportament pro-activ și o atitudine responsabilă față de mediu”, spune Dănuț Stanciu, managerul de proiect.

Proiectul „Educație civică activă pentru conservarea resurselor naturale și colectarea separată a deșeurilor în Sectorul 6” a fost cofinanțat prin programul de finanțare SIPOCA,  apel CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, Componenta 1 – Apelul POCA/660/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Valoarea totală a finanțării a fost de 402.854,12 RON, din care finanțarea nerambursabilă a fost de maximum 394.797,04 RON (reprezentând 98%), iar cofinanțarea din partea Asociației Preocupați de Viitor a fost de 8.057,08 RON (reprezentând 2%).