Antibiotice Iași anunță finalizarea lucrărilor de construcție a propriei centrale fotovoltaice, o investiție care va acoperi peste 25% din necesarul de energie electrică al companiei.

Investiția totală în acest proiect este de 11.8 milioane lei, din care suma de 4.078.620 lei este acordată de către Ministerul Energiei din fonduri europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Diferența a fost acoperită din fondurile proprii ale companiei. Noua facilitate va produce, în medie, 3.500 MWh/an, reducând amprenta de carbon cu peste 2.000 de tone anual.

”Reducerea amprentei de carbon, în perspectiva UE de a atinge neutralitatea climatică în orizontul 2050, reprezintă o preocupare strategică pentru Antibiotice. Ne-am construit o strategie privind eficiența energetică pe platforma noastră care să asigure un anumit grad de autonomie energetică în procesele industriale, iar această investiție reprezintă un pas important în această direcție. Din totalul energiei anuale consumate vom asigura, prin acest parc fotovoltaic, peste un sfert din surse regenerabile și acest aspect va contribui semnificativ la procesul de decarbonizare”, a declarat Ioan Nani, director general Antibiotice Iași.

Noua capacitate de producție a energiei electrice din surse regenerabile (energie solară) este amplasată la sol, pe platforma companiei și se întinde pe o suprafață construită de 31.428 m2, fiind instalate 4.680 panouri fotovoltaice.

Dezvoltarea parcului fotovoltaic s-a realizat în patru luni, având în vedere unul dintre principiile sustenabilității: DNSH (Do No Significant Harm – a nu prejudicia în mod semnificativ), care presupune să construiești sustenabil, în condiții de siguranță și eficiență, într-un mod în care să nu fie afectat mediul, pe toată durata și în toate fazele proiectului, de la proiectare până la etapa de dezafectare.

Tot în acest an, Antibiotice va implementa un ansamblu de panouri fotovoltaice pe clădirile din companie cu o putere de 1,2 MW, astfel încât producția de energie verde să asigure autonomia din punct de vedere energetic până la aproximativ 35% din necesarul platformei industriale.

În prezent, strategia de sustenabilitate a companiei se concentrează pe măsuri care să conducă la reducerea emisiilor de carbon prin eficientizare energetică, înnoirea parcului auto cu mașini electrice și creșterea procentului de achiziție de energie electrică din surse regenerabile.

Investiția în capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile reprezintă o componentă de sustenabilitate a Planului de Afaceri “The Future Together 2020-2030”, prin care acționarii Antibiotice au stabilit pentru următorii ani obiective de creștere sustenabilă a afacerii.