Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a lansat în ianuarie 2024 analiza privind politicile de mediu și sustenabilitate de la nivelul instituțiilor de învățământ superior din România, realizată cu sprijinul Asociației Act for Tomorrow.

Documentul reprezintă un raport de cercetare, întocmit conform informațiilor furnizate de instituțiile de învățământ superior de stat prin intermediul adreselor transmise de ANOSR în baza Legii nr. 544/2001, cu privire la politicile implementate și demersurile realizate de universități pentru a contribui la minimizarea impactului acestora asupra mediului și la asumarea unui rol activ în educare și inovare. Materialul conține și un top al universităților verzi din România, alcătuit în funcție de gradul de dezvoltare și implementare a politicilor verzi la nivelul instituției.

În urma elaborării analizei, s-a observat că situația sistemului de învățământ superior din România în ceea ce privește politicile de mediu și sustenabilitate nu este una ideală. În momentul de față, autorii analizei au constatat că nu suntem nici pe aproape de a discuta despre o universitate cu adevărat verde și sustenabilă în rândul instituțiilor furnizoare de educație, însă putem concluziona faptul că, în cadrul unor instituții de învățământ superior, există demersuri considerabile pentru a crea un cadru de dezvoltare durabilă.

Mai exact, doar 33% din instituțiile de învățământ superior care au raportat date afirmă că dispun de o strategie privind dezvoltarea durabilă/sustenabilitatea sau sunt în curs de a implementa una, doar 15% au elaborat/elaborează rapoarte periodice de monitorizare a dezvoltării durabile și doar 31% desfășoară cel puțin un proiect/demers pentru utilizarea materialelor sustenabile. În schimb, 74% din instituțiile de învățământ superior implementează măsuri și politici pentru a facilita tranziția la energie verde, 56% au desfășurat acțiuni de plantare în spațiile universitare în ultimii 4 ani și 69,2% dintre instituții au implementat un sistem de colectare a deșeurilor pe cel puțin 3 fracții în cadrul campusului universitar și al căminelor studențești.

În urma raportului de cercetare și a clasamentului elaborat, ANOSR anunță planul de a crea Coaliția Universităților Verzi, o structură ce va funcționa exclusiv în baza unor asumări voluntare, implicându-se activ în elaborarea de recomandări privind practicile de sustenabilitate în cadrul instituțiilor de învățământ superior.

Inițiativa face parte din proiectul „Creșterea capacității organizațiilor studențești de a fi stakeholderi activi ai societății civile”, proiect derulat de ANOSR, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund – Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.