Fundația World Vision România a demarat în luna februarie 2024 programul național SAVE – School Anti-Violence Ecosystem, proiect implementat în perioada februarie 2024 – ianuarie 2027 și cofinanțat de Uniunea Europeană.

Obiectivul principal al programului este prevenirea și combaterea violenței împotriva copilului din ecosistemul școlar, prin acordarea a 70 de granturi către ONG-uri locale, active în domeniul protecției copilului. Pentru a se califica, proiectele propuse de ONG-uri trebuie să cuprindă campanii de conștientizare cu elevi și părinți, activități de formare pentru personal din școli, schimb de bune practici, networking și advocacy cu experți din societatea civilă, din sistemele de educație și de protecție a copilului, și să se adreseze unui număr de cel puțin 100.000 de beneficiari.

Principala componentă a programului este finanțarea a 70 de proiecte prin organizarea unui apel de proiecte, deschis către ONG-uri locale, pentru acordarea a 20 de granturi mari de 30.000 Euro, 20 de granturi medii de 15.000 Euro și 30 de granturi mici de 5.000 Euro. Apelul de propuneri pentru 40 de granturi mari și medii va fi lansat public în lunile aprilie-mai 2024. Bugetul total disponibil pentru granturi este de 1.050.000 Euro.

A doua componentă a programului SAVE  este dezvoltarea capacității durabile a 80 de ONG-uri locale, pentru a dezvolta și implementa proiecte în domeniul protecției copilului împotriva violenței, prin participarea acestora la instruiri, coaching și networking în elaborarea și managementul proiectelor în conformitate cu valorile și legislația europeană specifică.