Sursele regenerabile și alte soluții cu emisii scăzute de carbon trebuie să crească de la 12% din aprovizionarea cu energie în 2021 la 50% sau chiar 70% până în 2050, conform modelelor standard din industrie, pentru a limita încălzirea globală la 1,5°C peste nivelurile preindustriale. Creșterea este de aproximativ trei ori mai rapidă decât tranzițiile anterioare, de exemplu la cărbune și la hidrocarburi. Acestea sunt concluziile raportului The Energy Transition Blueprint, lansat de curând de Centrul pentru Impactul Energetic al Boston Consulting Group (BCG).

În timp ce consumul total de energie electrică la nivel mondial este estimat să se dubleze până în 2050, peste 775 de milioane de oameni la nivel global nu au încă acces la electricitate. De asemenea, societățile au nevoie anual de mai mult de 20 MWh de energie primară pe cap de locuitor pentru a atinge niveluri ridicate de prosperitate.

Pentru a răspunde acestor provocări, înlocuirea și reducerea utilizării combustibililor fosili trebuie să fie accelerată semnificativ. Cinci pârghii tehnologice ne pot permite să ne atingem obiectivele de tranziție: creșterea eficienței energetice; electrificarea utilizărilor finale, de exemplu prin utilizarea vehicule electrice sau pompelor de căldură; decarbonizarea sursei de alimentare; utilizarea combustibililor cu emisii mai reduse de carbon acolo unde nu poate fi înlocuiți imediat; și captarea carbonului.

„Majoritatea instrumentelor de care avem nevoie pentru a aduce sistemul nostru energetic la zero net sunt deja disponibile. Ceea ce avem nevoie, urgent, sunt politici publice, cazuri de bune practici și capacitățile pentru a realiza cea mai mare și mai critică transformare pe timp de pace din istoria noastră economică”, a declarat Zsofia Beck, Managing Director și Partner BCG

Pentru a finaliza tranziția energetică sunt necesare investiții de 37 de trilioane de dolari până în 2030. Dintre acestea, cel mult 19 trilioane de dolari sunt reprezintă fonduri deja angajate, rezultând un decalaj de investiții de 18 trilioane de dolari. Este nevoie de investiții atât în rețeaua electrică, cât și în noi capacități solare și eoliene, pentru a evita generarea de energie cu emisii scăzute de carbon. Petrolul și gazele trebuie eliminate rapid, dar investițiile selective vor fi în continuare necesare pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie pentru societățile noastre.

Economia sistemelor energetice se va schimba fundamental ca urmare a tranziției. Energia va trece de la o resursă extrasă la o resursă fabricată, necesitând investiții inițiale mult mai mari, dar costuri de operare mai mici. Se așteaptă o creștere semnificativă a volatilității prețurilor, iar stocarea energiei rămâne o provocare, deoarece mixul energetic se schimbă de la combustibili fosili la electricitate și hidrogen. Astăzi, în Europa, dar și în SUA, există capacitatea de a stoca una până la două ore de consum mediu de energie electrică. Noua piață de energie electrică va necesita o revizuire semnificativă și va trebui să adreseze provocări precum ciclicitatea, creșterea volatilității și incertitudinea de pe piețele de energie. De asemenea, costurile de transport al energiei vor crește semnificativ din cauza schimbării mixului energetic, care este probabil să conducă la relocarea centrelor de producție ale industriei globale în regiunile unde energia este mai puțin costisitoare.

„O accelerare semnificativă a tranziției la energia verde este esențială pentru menținerea unei planete viabile pentru astăzi și pentru generațiile viitoare. Provocările și perturbările care vin cu această transformare nu trebuie subestimate. Cu toate acestea, vor fi și oportunități extraordinare. Pe termen lung, un sistem energetic în mare parte verde poate rezolva trilema energetică de astăzi în jurul durabilității energetice, accesibilității și securității”, a continuat Zsofia Beck.