Raiffeisen Bank România și Asociația pentru Relații Comunitare anunță cele 20 de ONG-uri câștigătoare ale granturilor în valoare totală de 1 milion de euro, acordate prin intermediul acceleratorului de ONG-uri în sustenabilitate Raiffeisen Comunități. Proiectele desemnate câștigătoare intră în etapa de accelerare și implementare, aflată în derulare până la 31 martie 2025.

Cu mesajul „Avem mai multe în comun decât ceea ce ne desparte”, acceleratorul Raiffeisen Comunități este dezvoltat de Raiffeisen Bank România împreună cu Asociația pentru Relații Comunitare și a atras aproape 200 de înscrieri de la ONG-uri din toată țara, atât din comunități mici, cât și din centre urbane mari. Dintre acestea, juriul a selectat cele 20 de proiecte câștigătoare, în etapa finală fiind notate atât pitch-urile susținute de organizații, precum și implicarea comunităților adresate în votul comunitar.

”Raiffeisen Comunități este unul dintre programele noastre emblematice și suntem încântați că ediția de anul acesta a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare atât prin finanțarea în valoare de 1 milion de euro, cât și prin amplul program de accelerare și mentorat dezvoltat împreună cu Asociația pentru Relații Comunitare. Am încredere că aceste 20 de proiecte vor aduce o schimbare în bine în comunitățile lor, de care vom beneficia cu toții”, a declarat Cristian Sporiș, Vice-Președinte, Divizia Corporații și Membru în Consiliul Director, Raiffeisen Bank România.

Pe lângă finanțare, Raiffeisen Comunități oferă și un program de accelerare și mentorat, incluzând cursuri practice pentru creșterea capacității de implementare a proiectelor câștigătoare: management financiar, strângere de fonduri, comunicare și dezvoltarea unei rețele de sprijin în comunitate.

“Schimbarea durează. Ai nevoie de mult curaj să începi, dar și de multă răbdare să reziști până când vezi că ce ți-ai propus chiar se întâmplă. Pe deasupra, pe drumul tău spre schimbare, ai nevoie de resurse și de aliați. Le mulțumim pentru încrederea, răbdarea și munca lor tuturor celor care ne-au fost alături până acum pe drumul schimbării sustenabile, tuturor celor 198 de organizații care ne-au spus despre planurile lor, membrilor Juriului. Felicitări câștigătorilor care își asumă să continue drumul până își ating misiunea. În 2025, la finalul implementării celor 20 de proiecte câștigătoare ale acestei runde de program avem șanse ca, într-adevăr, toți să trăim (mai) fericiți”, declară Mădălina Marcu, Director Dezvoltare Resurse, Asociația pentru Relații Comunitare.

 

Proiectele câștigătoare admise în acceleratorul Raiffeisen Comunități:

Asociația The Da Vinci System | Arieș EcoLab
Proiectul răspunde nevoii de conștientizare ecologică și tehnologică, cu scopul de a transforma Arieșul într-o comunitate prietenoasă cu mediul prin tehnologie și colaborare. Obiectivele includ dezvoltarea infrastructurii EcoTech în școli, formarea profesorilor și elevilor în tehnologii Arduino și IoT, crearea de politici de mediu prin studii bazate pe Arduino și parteneriate public-private pentru dezvoltare durabilă.
Zona geografică: Turda, Viișoara, Copăceni

Asociația Acasă în Banat | Color the Village
Proiectul adresează preponderent nevoia de echitate socială în comunitățile rurale și pornește de la situația familiilor defavorizate care nu își mai permit să își întrețină și să își renoveze exteriorul caselor, motiv pentru care influențează negativ atât condițiile proprii de locuire cât și mediul locuit din comunitate. Proiectul își propune să transforme satul Altringen și prin extensie comuna Bogda (de care aparține), într-un loc mai atractiv, care să contribuie la repopularea comunei, la creșterea atractivității turistice, la îmbunătățirea condițiilor de locuit și de trai în comunitate.
Zona geografică: Altringen, Bogda, Comeat, Sintar

Asociația Locus | HerculaneProject
Proiectul își propune revitalizarea malurilor râului Cerna ca arteră verde și culturală a Băilor Herculane prin trei pachete de activități educative, comunitare și ecologice, are ca scop reconectarea comunității locale și tranzitorii cu malurile râului Cerna și cu izvoarele termale, cercetarea și conservarea ecosistemului natural și propunerea de intervenții alternative, sustenabile și reversibile în ceea ce privește regenerarea unor spații verzi. Inițiativa vine în continuarea proiectului demarat de HerculaneProject în 2019, sprijinit de comunitatea locală, sectorul public și privat, impactul fiind vizibil și cuantificabil.
Zona geografică: Băile Herculane

Caravana cu Medici – Filiala Brașov  | Imagistică medicală pentru comunitățile rurale
Jumătate din populația României trăiește în mediul rural, iar infrastructura medicală este cea mai puțin dezvoltată în zona rurală. Nevoile populației din aceste zone sunt mult mai grave și mai mari comparativ cu zona urbană unde se concentrează în prezent serviciile de specialitate. Caravana are ca scop acordarea de îngrijiri medicale în zonele defavorizate din punct de vedere al accesului la servicii de sănătate. Proiectul se adresează zonelor rurale din regiunea de dezvoltare Centru, având ca obiectiv accesibilizarea serviciilor de imagistică medicală și organizarea a minim 4 caravane medicale.
Zona geografică: comunități rurale din județul Brașov

Fundația de Abilitare Speranța | Incluziune sustenabilă: o comunitate mai bună pentru toți
Persoanele cu dizabilități, fie că trăiesc în comunitate, fie instituționalizate în centre rezidențiale segregate, au acces limitat la servicii de interes general și posibilități reduse de participare în comunitate. Proiectul contribuie la creșterea calității vieții lor și implică diverși actori din societate în inițiative incluzive și sustenabile, valorizând abilitățile celor cu dizabilități. Activitățile presupun oferirea de sprijin și împuternicirea celor cu dizabilități ca agenți ai schimbării, crearea de parteneriate cu companii (angajatori), autorități și mediul educațional (formare), dezvoltarea unui program de mentorat.
Zona geografică: Timișoara

Asociația CIVICA | Oaze Urbane – spații de joacă pentru comunități sustenabile
Proiectul urmărește îmbunătățirea condițiilor de mediu aferente spațiilor de joacă din municipiul Iași prin elaborarea și pilotarea unei metodologii de regenerare verde a acestora prin utilizarea soluțiilor bazate pe natură. Proiectul propune identificarea nevoilor existente în rândul beneficiarilor cu privire la utilizarea spațiilor de joacă din Iași, să documenteze spațiile de joacă existente și soluțiile bazate pe natură care pot crește condițiile de mediu în vederea realizării și pilotării unui metodologii de regenerare verde a spațiilor de joacă.
Zona geografică: Iași

Asociația Pădurea Copiilor | Pepiniera Comunității
Proiectul dă putere elevilor de liceu din Ploiești și Urziceni de a-și revigora orașele, prin gospodărirea de pepiniere silvice comunitare ale căror roade însuflețesc oamenii și le înverzesc viața. Ploieștiul este printre cele mai poluate orașe din țară, Urziceni are un nivel redus de educație și civism de mediu, iar ambele și-au propus extinderea infrastructurii verzi deficitare și implicarea societății civile în soluționarea problemelor de mediu.
Zona geografică: Ploiești, Urziceni

Fundația WorldSkills România | Acțiuni verzi, viitor durabil
Cu sprijinul comunităților locale și al experților în peisagistică, peste 3.000 de elevi și profesori vor identifica și pune în practică soluții pentru dezvoltarea și consolidarea unor comunități verzi, cu accent pe reducerea impactului urbanizării asupra mediului și oferirea de acces la spații verzi publice sigure, incluzive și accesibile.
Zona geografică: național

Asociația Banca Regională pentru Alimente Oradea  |  Gata cu Risipa
În România se aruncă zilnic 6000 tone de alimente bune de consum și 49% din risipa alimentară are loc în gospodarii, în timp ce 4,5 milioane de români sunt în pragul sărăciei. Proiectul vizează reducerea risipei regionale cu minimum 100 de tone de alimente de la minimum 5 noi donatori mari de produse, creșterea rețelei cu încă 13 ONG-uri caritabile, pe lângă cele 130 susținute în prezent. Proiectul vizează o mișcare de conștientizare a fenomenului risipei pentru 2000 de persoane din comunitatea locală, autorități, tineri. Prin acțiuni concrete precum amplasarea stațiilor de compostare și oprirea alimentelor de la risipă se reduce amprenta de carbon ce ar fi fost generata de deșeurile alimentare.
Zona geografică: Bihor, Maramureș; Sălaj, Satu Mare

Fundația HOSPICE Casa Speranței  |  HOSPICE – Călătorie spre sustenabilitate
HOSPICE dorește să contribuie la conștientizarea în România a impactului negativ al domeniului medical asupra mediului și să propună soluții (bazate pe date obținute cu instrumente validate internațional) pentru managementul tuturor tipurilor de impact, intenționat/neintenționat, negativ/pozitiv, în zona de consum responsabil. Soluțiile vor fi testate, măsurate și ajustate intern, în Spitalul HOSPICE București și vor fi adoptate formal la nivelul întregii organizații prin proceduri și protocoale operaționale, consolidate și prin programe de formare pentru angajați.
Zona geografică: București

Asociația Peisagiștilor din România Filiala București-Ilfov  |  Registru Verde pentru Parcul Kiseleff | Registru Verde pentru România
Proiectul vizează întocmirea Registrului Verde pilot pentru Parcul Kiseleff pentru a ilustra modul în care se dezvoltă și se utilizează instrumentele smart pentru inventarierea, gestionarea și monitorizarea spațiilor verzi.
Zona geografică: București pentru Registrul Verde pilot, național pentru activitățile specializate

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis | Cetățeni pentru aer curat
Proiectul propune dezvoltarea de instrumente și soluții pentru aer curat și implicarea cetățenilor din două comunități bucureștene pentru pilotarea și implementarea acestora, dar și advocacy pentru minimum două soluții practice pentru îmbunătățirea calității aerului, care vor fi avansate către autoritățile publice locale.
Zona geografică: București

Asociația ECOTECA | ECOscolar
Proiectul propune simplificarea și implementarea proceselor interne de administrare a deșeurilor de către administrația școlii, plus instruirea elevilor, profesorilor și personalului tehnic.
Zona geografică: Fundeni – Dobroești, Comuna Dobroești, județul Ilfov – cu diseminare națională

Mai Mult Verde | Via Danubiana/Ecoruta Dunăreană
Realizează un traseu ecoturistic de-a lungul Dunării, numit Via Danubiana/Ecoruta Dunăreană în vederea dezvoltării economice a comunităților dunărene, bazată pe conservarea și valorificarea sustenabilă a capitalului natural.
Zona geografică: Giurgiu, București

Open Hub | IncubaThor SE
Proiectul răspunde nevoilor întreprinderilor sociale și ONG-urilor de a-și creste sustenabilitatea financiară prin valorificarea de instrumente antreprenoriale, ceea ce va duce la consolidarea impactului social în comunitățile deservite.
Zona geografică: S-E României

Asociația Caravana cu Medici – Filiala Iași | Sistemul Point of Care Testing (POCT) în caravanele pediatrice
Proiectul urmărește creșterea calității vieții copiilor din mediul rural defavorizat din regiunea Moldova, educarea din punct de vedere medical a acestora, oferirea de informații corecte asupra prevenirii bolilor copilăriei, dar și tratarea unor eventuale patologii deja existente.
Zona geografică: Iași, Suceava, Botoșani, Vaslui, Neamț, Bacău.

Asociația Innovation Education Lab | Community Living Lab Brașov
Proiectul propune creșterea ratei de participare a tinerilor în procesele de Bugetare Participativă din Municipiul Brașov și a educării tinerilor pentru implicare civică.
Zona geografică: Brașov

WWF România | Produse sănătoase și locale în alimentația publică din România: de la vis la realitate
Proiectul își propune să consolideze și să extindă un model verde al achizițiilor de alimente de către instituții publice din zona-pilot Brașov – alimentele sunt procurate cu prioritate de la producători locali și ferme ce folosesc practici ”curate”, cu beneficii pentru comunitățile locale, mediu și sănătatea consumatorilor.
Zona geografică: Municipiul Brașov și județele Brașov, Mureș, Sibiu

Asociația Institutul de Cercetare Făgăraș | Școala pentru Dezvoltare Durabilă
Proiectul generează un proces de învățare  despre sustenabilitatea comunităților locale, prin implicarea a 30-40 de actori locali din diverse arii de activitate și dezvoltare.
Zona geografică: Făgăraș și Calbor, Jud. Brașov

Asociația Culturală Jean Constantin | Iubește-ți orașul
Revitalizarea orașului Techirghiol prin atragerea unui turism de calitate, interesat de cultură, artă, istorie și natură (zona este rezervație naturală).
Zona geografică: Techirghiol