Fundația Regală Margareta a României în parteneriat cu școlile nr. 4 Turnu Măgurele și nr. 1 Islaz, din județul Teleorman, anunță finalizarea proiectul ”Cluburile Generații – educație nonformală tip outdoor pentru copii cu sprijinul profesorilor”, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

In perioada 9 noiembrie 2022 – 31 decembrie 2023, în cadrul proiectului s-au desfășurat o serie de activități ce au avut ca scop reducerea abandonului școlar în județul Teleorman și consolidarea premiselor pentru conturarea unui viitor în care copiii sprijiniți să-și poată valorifica potențialul și să contribuie la dezvoltarea comunității locale.

Astfel, în prima parte a proiectului, 40 de profesioniști – personal didactic și de sprijin – din cadrul celor două unități școlare, au fost implicați în activități de formare în domeniul educației non-formale în sistem outdoor, pentru îmbunătățirea competențelor și dezvoltarea de noi aptitudini profesionale în lucrul cu elevii. Este vorba despre absolvirea unui program de formare continuă în domeniul educației non-formale calitative și incluzive, aprobat de Ministerul Educației, cu o durată de 80 ore și cu 20 de credite profesionale, precum și participarea la două training-uri care au avut ca teme: implementarea de activități intergeneraționale și dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale copiilor.

Cadrele didactice și-au îmbunătățit competențele și abilitățile în lucrul cu copiii și, începând cu 1 martie 2023, au început activitățile în cadrul proiectului, în calitate de experți, unde au desfășurat activități specifice cu cei 335 de elevi beneficiari din cele două școli partenere. Astfel, 80 de elevi din clasele a IV-a și a VIII-a, au fost implicați în activități de  pregătire și orientare școlară în vederea facilitării tranziției școlare într-un nou ciclu de învățământ, 95 de elevi din învățământul primar și gimnazial au participat la programe interdisciplinare pentru prevenirea și ameliorarea analfabetismului funcțional, iar 120 de copii au fost implicați în activități de dezvoltare socio-emoțională în vederea combaterii discriminării, creșterii stimei de sine și dezvoltării abilităților de comunicare și relaționare.

Începând cu 1 iunie 2023, în funcție de nevoile, dorințele și aptitudinile identificate în rândul celor 335 copii din grupul țintă al proiectului, aceștia au fost implicați în cluburi de activități non-formale de artizanat, creative, artistice sau sportive. Pe lângă activitățile desfășurate împreună cu cadrele didactice, 120 de copii au luat parte la activități intergeneraționale în cadrul cărora 16 seniori le-au oferit povești de viață despre creativitate, bune maniere, rolul comunităților, obiceiuri și tradiții locale.

Valoare totală a proiectului s-a ridicat la 1.726.154,38 lei, iar valoarea cofinanțării UE a fost de 1.467.231,24 lei.