ProCredit Bank s-a alăturat Angajamentului pentru Mediu, o inițiativă prin care sectorul de business din România contribuie la îndeplinirea Acordului de la Paris privind combaterea schimbărilor climatice.

Mediul și reducerea riscurilor climatice s-au plasat întotdeauna în centrul modelului de afaceri al ProCredit Bank. Prin adoptarea principiilor inițiativei Angajament pentru Mediu, ProCredit Bank își reafirmă obiectivul de a atinge nivelul „net zero” al emisiilor de carbon pentru operațiunile sale”, a declarat Alexandra Floricică, Head of Green Energy la ProCredit Bank.

În decembrie 2022, portofoliul băncii de împrumuturi verzi depășea 80 de milioane de euro, reprezentând peste 22% din volumul total de credite aflate în derulare, cu investiții în eficiență energetică, împrumuturi pentru energie regenerabilă și alte investiții în proiecte prietenoase cu mediul. În cadrul acestor tipuri de împrumuturi verzi, ponderea investițiilor în energie regenerabilă s-a dublat în 2022 față de 2021. Topul sectoarelor finanțate prin credite verzi, după volum sunt: producție (32%), agricultură (30%), comerț (13%).

ProCredit Bank este semnatară a mai multor inițiative pentru mediu, cum ar fi Principle of Responsible Banking (PRB) și Global Compact și urmează principiile Global Reporting Initiative (GRI). Aceste angajamente oferă oportunitatea băncii să fie transparentă în dezvăluirile de ESG, într-o manieră standardizată, în timp ce continuă să își îmbunătățească performanța.

Pentru a minimiza riscurile climatice, ProCredit Bank își aliniază operațiunile la recomandările Grupului operativ pentru problemele financiare legate de climă (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) și are în vedere două proiecte principale. Primul este adresat riscului fizic, în care se folosește un sistem de informații geografice și se realizează o analiza la nivel de client și portofoliu. Celălalt proiect se concentrează pe riscul de tranziție, în care banca execută o analiză de stres pentru a defini activitățile sectoriale care trebuie să aibă prioritate în ceea ce privește decarbonizarea și identificare de noi oportunități în mediul de afaceri. Prin acest demers, ProCredit Bank își propune să își ghideze și protejeze clienții în această tranziție.