34 de organizații și grupuri de inițiativă din cadrul Platformei de Mediu pentru București, trag un semnal de alarmă cu privire la amendamentele recente aduse la Codul Urbanismului și Legea spațiilor verzi.

Demersul a fost făcut prin intermediul unei scrisori deschise, adresată prim-ministrului și membrilor legislativului. Semnatarii scrisorii atrag atenția că aceste amendamente prezintă un risc semnificativ pentru spațiile verzi urbane și mediul înconjurător.

În scrisoare se menționează că, la finalul anului 2020, Președintele României nu a promulgat Legea spațiilor verzi și a cerut Parlamentului României să reexamineze o serie de articole cu impact negativ. După ce Senatul a corectat legea în 2021, aceleași amendamente nocive au fost votate în Comisia de Mediu în sesiunea din iunie 2023, încălcând principiile cererii de reexaminare a Președintelui României prin:

  1. Posibilitatea de a schimba încadrarea spațiilor verzi private. Astfel, în București, peste 50% din spațiile verzi existente vor putea fi ocupate de construcții.
  2. Interdicția de a inventaria și include în documentațiile de urbanism spațiile verzi private, decât după exproprierea acestora.
  3. Considerarea construcțiilor acoperite cu minim 50 cm de pământ ca spații verzi, chiar dacă în ele nu pot crește arbori.
  4. Înlocuirea obligației dezvoltatorilor de asigura minim 20 mp spațiu verde/ locuitor cu un procent care nu răspunde necesității extinderii intravilanului pe baze sustenabile.

Reprezentanții Platformei de Mediu pentru București amintesc că dezvoltarea sustenabilă a orașelor, adaptarea la schimbările climatice, protejarea naturii în mediul urban, accesul egal al locuitorilor la spații verzi și servicii eco-sistemice sunt obiective ale Strategiilor de dezvoltare durabilă europene și naționale, piloni ai programelor, directivelor, regulamentelor și politicilor europene. Nesocotirea lor în actul legislativ va duce automat la încălcarea angajamentelor României și va periclita felul în care țara noastră înțelege să își respecte parcursul în implementarea reformelor interne asumate la nivel european.