În anul școlar 2023-2024, Kaufland România, în colaborare cu United Way România, sprijină pe calea educației 1000 de copii din medii defavorizate din județul Timiș. Inițiativa reprezintă continuarea programului ”Educație pentru viitor” dedicat copiilor vulnerabili, părinților lor și cadrelor didactice care lucrează cu aceștia, început în 2022.  Valoarea finanțării oferite de Kaufland România pentru proiectul derulat de Fundația United Way România este de 125.000 de euro.

Scopul proiectului este prevenirea eșecului școlar și a părăsirii timpurii a școlii pentru 150 de copiii aflați în situație de vulnerabilitate și dezvoltarea interesului și abilităților de citit pentru peste 850 de copii din 10 comunități rurale și urbane dezavantajate, folosind o abordare integrată de intervenție. Pentru a obține un impact pozitiv de durată, în program sunt implicați adulții care influențează educația și evoluția copilului (părinți și cadre didactice), prin informare, responsabilizare și participare, dar și comunitatea în care crește acesta. Proiectul a început în luna Mai 2023 și se va încheia în luna Iunie 2024.

”Pentru copii, organizăm școală după școală unde sunt ajutați să-și îndeplinească sarcinile școlare curente și remediale. Tot aici participă la activități de învățare non-formală. Înainte de a se așeza însă la teme, copiii primesc o masă caldă, esențială pentru succesul lor educativ, întrucât pentru o bună parte dintre ei aceasta este singura masă completă din zi” – explică Ada Gabor, office manager Timișoara, al United Way Romania.

La rândul lor, părinții participă la sesiuni de informare, consiliere și sprijin prin sesiuni de educație parentală precum și activități educaționale părinte-copil menite să încurajeze cititul în familie.

Cadrele didactice iau parte la formări pentru a dobândi competențe în lucrul cu copiii și familiile vulnerabile: curs acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și curs de dezvoltare a abilităților de literație și gândire critică la copii.

Nu în ultimul rând, pentru comunitate, au loc evenimente de promovare și dezvoltare a abilităților de citit și a importanței educației în 10 comunități, prin organizarea de ateliere de literație, lectură în spații publice colectă de cărți și distribuirea acestora către copiii din comunitățile vizate.

Pentru noi, la Kaufland România, educația este o prioritate în strategia de responsabilitate socială și susținem anual proiecte care asigură accesul la educație și de prevenire a abandonului școlar. Ne bucurăm să continuăm parteneriatul cu United Way și rămânem alături de comunitățile din județul Timiș”, a declarat Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România.

Cele 3 centre comunitare în care copiii proveniți din familii vulnerabile participă la activitățile propuse se află în raza municipiului Timișoara, comuna Sânandrei, comuna Izvin și orașul Recaș. Celelalte 7 comunități în care se vor derula evenimentele de stimulare a literației sunt din mediul rural, jud. Timiș. Acestea au fost selectate pe baza nevoii crescute de sprijin, precum și pe baza deschiderii spre colaborare a autorităților locale.

Proiectul ”Educație pentru viitor” desfășurat în 2023-2024 reprezintă continuarea proiectului început în 2022, în cadrul căruia 316 copii au participat la activități de suport pentru îndeplinirea sarcinilor școlare curente și remediale, 152 de părinți au luat parte la sesiunile de informare, 93 de cadre didactice au participat la cursuri de educație, 75 de voluntari au oferit în total 258 de ore de voluntariat și 1049 de copii au participat la evenimentele de promovare a educației.