Fundația World Vision România pune la dispoziție un buget de peste 1 milion de euro pentru dezvoltarea Programului SAVE („School Anti-Violence Ecosystem”). Programul este cofinanțat de Uniunea Europeană , iar fondurile vor fi alocate ONG-urilor care propun proiecte în domeniul protecției copilului împotriva violenței. 

Apelul de proiecte a fost lansat oficial miercuri, 15 mai, și vizează în anul 2024, acordarea a 20 de granturi mari, de 30.000 Euro, și 20 de granturi medii, de 15.000 Euro. Alte apeluri vor fi lansate succesiv în anii 2025 și 2026 pentru atribuirea a 30 de granturi mici de 5.000 de euro. 

Obiectivul Programului SAVE este prevenirea și combaterea violenței împotriva copilului în ecosistemul școlar, prin acordarea de granturi către ONG-uri mici, active în domeniul protecției și educației copilului. Proiectele eligibile cuprind campanii de conștientizare cu elevi și părinți, activități de formare pentru personalul din școli, schimb de bune practici, networking și advocacy cu experți din societatea civilă și din sistemele de educație și de protecție a copilului, cu participarea a cel puțin 100.000 de beneficiari. Ghidul solicitantului SAVE detaliază informațiile necesare ONG-urilor interesate să participe la aceste apeluri. 

Solicitanții eligibili sunt ONG-uri care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

  1. ONG-uri legal înființate în România, cu cel puțin un an înainte de data lansării apelului, respectiv înainte 15 mai 2023; 
  2. ONG-uri mici, cu media veniturilor pe ultimii 3 ani fiscali încheiați de maximum 250.000 Euro/an; 
  3. ONG-uri active în domeniul protecției copilului și/sau al educației școlare; 
  4. Alte condiții de eligibilitate detaliate în Ghidul Solicitantului. 

Nu se solicită co-finanțare din partea ONG-urilor selectate, rata de finanțare fiind de 100%.