Genesis Property și-a propus să devină prima companie de pe piața imobiliară din România care introduce o viziune inovatoare pentru viitorul clădirilor de birouri și spațiilor de lucru și și-a asumat un angajament clar, pe termen lung, pentru promovarea dezvoltării sustenabile. Ioan Bejan, Sustainability Manager la Genesis Property a stat de vorbă cu Jurnal de Sustenabilitate și a vorbit despre strategia companiei în acest domeniu.

Care este politica de sustenabilitate a Genesis Property și care sunt prioritățile strategice după care compania se ghidează?

Politica de Sustenabilitate a Genesis Property a fost concepută pe baza deciziei de integrare a celor 17 obiective de dezvoltare sustenabilă în centrul strategiei sale investiționale și operaționale, pentru a “răspunde astfel nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”. (“Our Common Future”, ONU – Comisia Brundland, 1987).

Prin adoptarea acestui document, Genesis Property se angajează să reducă permanent impactul operațiunilor sale asupra mediului, să îmbunătățească în mod continuu eficiența utilizării resurselor, să promoveze atât inovația și colaborarea, precum și comunicarea deschisă și transparența cu toate părțile interesate care fac parte din ecosistemul în care își desfășoară activitatea. Ambiția noastră este aceea de a deveni un lider al sectorului de activitate în care acționăm – sectorul imobiliar – în promovarea sustenabilității, dovedind astfel că suntem o companie responsabilă.

Pentru a combate riscurile asociate schimbărilor climatice în organizația și comunitatea noastră, pentru a ne proteja mediul înconjurător și pentru a continua să creăm locuri sustenabile și sănătoase pentru clienții, partenerii și oaspeții noștri, prioritatea strategică a Genesis Property este reducerea emisiilor de carbon pentru întregul său portofoliu de clădiri, într-un ritm validat științific (de către SBTi), care să contribuie la atingerea obiectivului convenit prin Acordul de la Paris – limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius față de nivelurile pre-industriale până în 2050. Obiectivul Genesis Property este acela de a finaliza acest proces de decarbonizare cu 10 ani mai devreme față de termenul adoptat prin Acordul Ecologic European (The Green Deal) de către Comisia Europeană, și anume până în 2040.

Pentru a demonstra angajamentul și determinarea noastră de a acționa în această direcție, începând cu luna noiembrie 2021, Genesis Property a devenit singura companie imobiliară din România care s-a alăturat inițiativei “Climate Neutral Now”, mișcare promovată și administrată de Convenția – Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (United Nations Framework Convention on Climate Change). Companiile semnatare (în prezent aproape 700 companii din întreaga lume) se angajează să măsoare și să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, pentru ca astfel să contribuie la realizarea obiectivelor asumate prin “Acordul de la Paris”.

Cum ați decis să vă alăturați inițiativei UN Global Compact și ce măsuri ați luat pentru a vă alinia strategia de business și operațiunile la principiile de dezvoltare sustenabilă ale Națiunilor Unite?

Genesis Property a decis în 2021 să devină prima companie imobiliară din România care să se alăture comunității de aproape 22.000 companii din întreaga lume care s-au angajat să susțină cele 10 Principii ale UN Global Compact privind drepturile omului, munca, protecția mediului înconjurător și combaterea corupției.

Ne-am angajat, astfel, să oferim în mod voluntar și transparent informații despre activitățile noastre prin transmiterea și publicarea anuală a unui Raport de evoluție, cu denumirea “Communication On Progress”, document întocmit în conformitate cu cadrul de raportare al acestei prestigioase organizații. Acest angajament demonstrează, o dată în plus, că am înțeles rolul esențial pe care transparența și comunicarea deschisă le joacă în efortul comun de realizare a unei lumi sustenabile. Primul nostru raport a fost deja emis și poate fi consultat atât pe website-ul UNGC, cât și pe website-ul Genesis Property.

UN Global Compact, care a fost fondată de ONU în anul 2000, este cea mai proeminentă organizație care susține și îndrumă companiile din întreaga lume să adopte și să dezvolte un sistem de management bazat pe un set de valori general acceptate la nivel global. Suplimentar, această organizație este și un excelent furnizor de expertiză pentru a ghida companiile să își integreze în strategia și operațiunile lor cele 17 obiective de dezvoltare sustenabilă și să își stabilească prioritățile strategice pe baza acestora.

Cum v-ați adaptat cerințelor europene pentru clădiri sustenabile și perfomante energetic și ce investiții ați făcut pentru a îndeplini aceste standarde?

Eficiența energetică și energia solară au devenit piloni principali ai noii strategii investiționale a Genesis Property. Încă din faza de proiectare a proiectului de transformare YUNITY Park, am efectuat o evaluare detaliată a clădirilor și a zonei adiacente și am identificat un set suplimentar de măsuri pentru a reduce și mai mult consumul de energie, chiar dacă toate clădirile se încadrau deja în cea mai ridicată clasă de eficiență energetică – clasa A.

Sunt astăzi în curs de implementare măsuri și soluții tehnologice suplimentare precum: îmbunătățirea eficienței iluminatului interior și exterior prin instalarea tehnologiei LED, modernizarea unor echipamente și instalații de încălzire și răcire pentru reducerea consumurilor, introducerea de senzori de prezență și mișcare pentru un management mai eficient al utilităților și diminuarea risipei și altele.

Aceasta este de altfel abordarea corectă, aceea de a trata eficiența energetică ca pe o sursă de energie în sine, înainte de a lua în considerare și a decide orice alte investiții, conform principiului „Energy Efficiency First” recomandat de Comisia Europeană.

Suplimentar, proiectul de transformare YUNITY Park a inclus instalarea a peste 1.000 de panouri fotovoltaice pe o suprafață de peste 4.000 mp, în regim de prosumator, pe acoperișurile clădirilor de birouri din cadrul YUNITY Park (Novo Park). Prin implementarea tuturor acestor măsuri, ne propunem să reducem cantitatea de energie electrică achiziționată din rețea, de la furnizorii tradiționali, cu minim 20% până la finalul anului 2023, față de anul de referință 2019.

Toate aceste măsuri sunt aliniate celor două obiective majore asumate de UE prin bine cunoscutul Acord Ecologic European (European Green Deal), primul document care scoate în evidență importanța sectorului imobiliar în ansamblul său pentru abordarea provocărilor legate de climă și de mediu la nivelul UE: reducerea cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și atingerea neutralității climatice până în 2050.

La 18 mai 2021, după izbucnirea conflictului armat din Ucraina, Comisia a lansat un nou plan – REPowerEU – al cărui principal scop este acela de a reduce cât mai urgent dependența UE de combustibilii fosili din Rusia. În consecință, apar noi propuneri de reglementări cu impact evident pentru piața imobiliară, mai ales prin propunerile introduse în noul proiect de Directivă privind Eficiența Energetică a Clădirilor (EPBD). Comisia consideră că impunerea unei implementări rapide a energiei solare la toate clădirile publice și comerciale, atât la cele noi cât și la cele existente cu suprafețe ale acoperișurilor de peste 400 m² este singura modalitate de a contribui la o tranziție energetică rapidă.

Cum pot fi reduse emisiile de carbon încorporate ale clădirilor și cele operaționale, rezultate din utilizarea clădirilor, și cât sunt de importate aceste măsuri pentru obiectivul de neutralitate climatică a Europei?

Emisiile operaționale și cele încorporate sunt două mari categorii de emisii de gaze cu efect de seră care sunt specifice mediului construit. Emisiile operaționale sunt acele categorii de emisii care sunt generate pe durata de funcționare a unei clădiri. Acestea sunt formate din așa-numitele emisii Scope 1 și Scope 2 și sunt generate de consumul de energie electrică, termică, precum și de alți diverși combustibili.

Aceste emisii pot fi diminuate prin aplicarea unei strategii relativ simple, în 3 pași principali:

  • Eliminarea consumurilor energetice care nu sunt strict necesare: închiderea unor spații neutilizate, diminuarea temperaturii setate în sezonul rece, etc.
  • Economisirea energiei electrice și termice printr-un management energetic mai eficient
  • Efectuarea de investiții în tehnologii cu emisii de carbon mai mici, inclusiv regenerabile

Emisiile încorporate (denumite adesea carbon încorporat) sunt acele tipuri de emisii care sunt consumate pe parcursul ciclului de viață al materialelor utilizate pentru construirea unei clădiri – de la extracția materiilor prime pentru execuția ei, prelucrarea și instalarea acestora, până la demolarea clădirii la finalul perioadei sale de viață. Emisiile încorporate sunt aproape întotdeauna formate din așa-numitele emisii Scope 3.

Pentru a reduce emisiile încorporate trebuie să alegem materiale ale căror emisii de carbon sunt mai mici, să efectuăm analiza ciclului de viață al clădirii pentru a putea cuantifica impactul potențial asupra mediului al acesteia și să modificăm politica și procedurile de achiziții astfel încât să prioritizăm furnizorii de produse și servicii cu emisii mai mici. Este evident că nu vor putea fi eliminate în totalitate absolut toate emisiile. Emisiile reziduale rămase vor trebui compensate prin investiții în proiecte de captare a carbonului din atmosferă, cum ar fi captarea carbonului prin noi acțiuni de împădurire.

În prezent, majoritatea companiilor imobiliare urmăresc, administrează și raportează doar emisiile operaționale Scope 1 și Scope 2, lăsând necontabilizate și neadministrate peste 40% din totalul emisiilor de carbon aferente unei clădiri, adică tocmai așa-numitele emisii încorporate.

Comisia Europeană estimează că peste 85% din clădirile existente astăzi vor continua să fie utilizate și în 2050. Este absolut evident că obiectivul major al Comisiei de realizare a unei economii fără emisii de carbon până în 2050, astfel încât să fie atinse obiectivele Acordului de la Paris și de a limita încălzirea globală la 1,5˚C în comparație cu nivelurile pre-industriale, nu poate fi realizat fără eforturi consistente de reducere a emisiilor încorporate. Acest lucru nu se poate face decât prin colaborare de-a lungul întregului lanț valoric, efort la care fiecare dintre noi trebuie să își aducă propria contribuție.

Ce presupune transformarea Novo Park în YUNITY Park și cum contribuie acest proiect imobiliar la reducerea impactului asupra mediului?

Ne-am propus să devenim prima companie de pe piața imobiliară din România care introduce o viziune inovatoare pentru viitorul clădirilor de birouri și spațiilor de lucru și ne-am asumat un angajament clar, pe termen lung, pentru promovarea dezvoltării sustenabile.
Viziunea noastră este aceea de a transforma locațiile deținute în spații moderne, mai sănătoase și mai reziliente, în care natura și nevoile oamenilor să fie armonios integrate, redefinind astfel viitorul stilului de lucru și de viață urbană.

Această abordare este reflectată în tot ceea ce grupul nostru face deja, dar și în planurile de viitor, iar proiectul de transformare al Novo Park în YUNITY Park este cea mai bună dovadă a noii noastre strategii. Proiectul include următoarele investiții principale:

  • Regenerarea întregului amplasament, astfel încât zona de parcare exterioară să se transforme într-un parc înconjurat de o suprafață de 1.000 mp de pădure urbană, creând astfel o adevărată oază de verdeață în inima cartierului de afaceri, absorbantul natural ideal al emisiilor de carbon. În total, o suprafață de aproape 2 ha va fi alocată exclusiv pentru zone verzi, alei pietonale și oglinzi de apă, dovedind încă o dată angajamentul nostru puternic pentru promovarea naturii și biodiversității. Putem afirma că YUNITY Park devine un spațiu pentru oameni și natură, un spațiu nou de lucru, studiu și instruire pentru toți cei pe care îi găzduim sau ne vizitează.
  • Măsuri, tehnologii și soluții digitale pentru creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de carbon din toate clădirile. La măsurile și soluțiile deja prezentate la întrebarea 3 de mai sus se adaugă obținerea certificărilor nZEB, BREEAM OUTSTANDING și IMMUNE Building Standard™ – Rezilient, 5 stele din 5 pentru toate clădirile de birouri din YUNITY Park, toate până la finalul anului 2023.
  • Propria unitate de producție a electricității solare
  • Integrarea soluțiilor și tehnologiilor de stimulare a eco-mobilității: puncte de încărcare pentru autovehicule electrice, trotinete, biciclete etc. Nu în ultimul rând, pe lângă investițiile amintite anterior, trecerea de la gândirea și comportamentul linear către cel circular reprezintă o transformare majoră în orice companie, care poate contribui semnificativ la realizarea obiectivului primordial al grupului, acela de a deveni o companie cu zero emisii până în 2040.