Anul școlar 2022-2023 a adus îmbunătățiri educaționale, emoționale și practice semnificative pentru copiii sprijiniți prin programele sociale Centrele Generații, Fondul Special pentru Copii, respectiv proiectul Cluburile Generații, derulate de Fundația Regală Margareta a României.

Prin intermediul acestor programe, 1.143 de copii din medii defavorizate, au fost sprijiniți să finalizeze cu succes anul școlar, pentru majoritatea acest lucru însemnând o șansă în plus la viitor. Proiectele s-au desfășurat în județele Alba, Arad, Bacău, Bistrița Năsăud, Cluj, Brașov, Galați, Ilfov, Mureș, Satu Mare, Teleorman, Timiș, Sălaj, Călărași, Suceava, Neamț, Prahova, Iași, Tulcea și București.

Programele sociale și educaționale de prevenire a abandonului școlar oferă oportunități în cadrul a 22 de comunități pentru copiii din familii cu venituri mici sau familii monoparentale, copiii lăsați în grija altor persoane, copiii proveniți din mediul rural, copiii de etnie romă sau cei cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale. Copiii au sprijinul necesar pentru a-și continua educația în ciclul primar, gimnazial sau liceal, dar și pentru a-și valorifica potențialul personal și a participa la viața comunităților locale.

Astfel, 98% dintre copii (1.128) au absolvit anul școlar și își vor continua studiile în clasa următoare, 62% dintre copii (705) și-au îmbunătățit rezultatele școlare, 145 de copii au obținut diplome speciale pentru rezultatele lor extraordinare la învățătură, la olimpiade, concursuri școlare și extrașcolare, simpozioane sau performanțe sportive și 1.002 de copii au participat la ateliere vocaționale de artă, creație, sport, meșteșuguri sau obiceiuri.