Raportul Progress on Children’s Well-Being: Centring child rights in the 2030 [Progresele privind bunăstarea copiilor: prioritizarea drepturilor copilului în cadrul Agendei 2030] arată că, în prezent, doar 6% dintre copii – adică 150 de milioane de copii – care trăiesc în doar 11 țări se bucură de realizarea a 50% dintre obiectivele care îi vizează.

În cazul în care progresele vor continua în același ritm, doar 60 de țări – în care trăiesc doar 25% dintre copiii lumii – își vor atinge obiectivele până în 2030, în timp ce aproximativ 1,9 miliarde de copii din 140 de țări vor rămâne în urmă.

Acum șapte ani, lumea întreagă a promis că va eradica sărăcia, foametea și inegalitatea și că se va asigura că orice persoană – mai ales copiii – are acces la servicii de bază de calitate. Însă la jumătatea drumului pe care trebuie să îl parcurgem pentru realizarea Agendei 2030, nu mai avem suficient timp pentru a transforma în realitate promisiunea ODD-urilor. Neîndeplinirea obiectivelor va afecta viața copiilor și sustenabilitatea planetei noastre. Trebuie să revenim pe drumul cel bun și putem face acest lucru acordând prioritate copiilor în cadrul demersurilor menite să accelereze atingerea ODD-urilor”, a declarat Catherine Russell, directorul executiv al UNICEF.

Raportul – publicat înaintea Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 78-a sesiuni a Adunării Generale a ONU și a Summitului privind obiectivele de dezvoltare durabilă de la New York – oferă o imagine de ansamblu a progreselor înregistrate până în prezent în ceea ce privește indicatorii referitori la copii stabiliți în cadrul ODD-urilor, care au fost adoptate de statele membre ale ONU în 2015 cu scopul de a pune capăt sărăciei, de a reduce inegalitățile și de a crea societăți mai pașnice și mai prospere până în 2030.

Pentru a atinge țintele până în 2030, va trebui ca țările care sunt în urmă în prezent să adopte un ritm fără precedent pentru accelerarea progreselor. S-a dovedit faptul că investițiile în drepturile copilului determină și sprijină obținerea de rezultate de care beneficiază orice societate, toți oamenii și întreaga planetă, întrucât intervențiile în primii ani de viață ai copiilor contribuie cel mai mult la eradicarea foametei, a sărăciei, a sănătății precare și a inegalității.

Se pot întâmpla multe în șapte ani. Ne putem reînnoi și reorienta eforturile și putem crea o lume mai echitabilă și mai sănătoasă pentru toți. Dar, pentru aceasta, liderii mondiali trebuie să sprijine copiii și să acorde prioritate drepturilor copilului în cadrul politicilor interne și al bugetelor lor”, a adăugat Russell.