Consiliul Patronatelor ESG din România (CPESGR) invită toate părțile interesate – profesioniști dedicați mediului înconjurător, aspectelor sociale și guvernanței corporative – să participe la elaborarea primului Ghid pentru implementarea ESG din România. Ghidul va fi adaptat specificului economiei românești, pentru a servi drept resursă esențială pentru organizații în dezvoltarea și implementarea practicilor ESG.

O serie de indicatori cu referire la mediu (Environment), responsabilitate socială (Social) și guvernanță (Governance) sunt utilizați pentru a evalua practicile de afaceri și performanța unei organizații cu privire la diferite aspecte de sustenabilitate și etică. De asemenea, aceste criterii ESG oferă o modalitate de a măsura riscurile și oportunitățile de afaceri, iar pe piața de capital sunt folosite pentru evaluarea companiilor și a planurilor de investiții ale acestora.

La nivelul Uniunii Europene se așteaptă ca, de la începutul anului 2024 până în 2028, din ce în ce mai multe companii să fie supuse obligațiilor de raportare ESG, potrivit Directivei privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD).

În acest context, CPESGR consideră de importanță vitală colaborarea între specialiștii ESG în cadrul unui Grup de Lucru pentru elaborarea primului Ghid pentru implementare ESG din România, trimițând deja invitații către Președinția României, Guvern, Banca Națională, instituții bancare, reprezentanțele de la București ale unor organisme financiare internaționale (Banca Mondială, BERD, International Financial Corporation) și alte organizații.

Buna funcționare a unei companii nu mai poate fi concepută, în zilele noastre, fără îndeplinirea criteriilor ESG, iar din 2024, raportarea non-financiară va deveni obligatorie și în Uniunea Europeană, mai întâi pentru companii mari, apoi și pentru firmele mai mici (2026) și chiar cele înregistrate în afara UE (2028). Prin urmare, considerăm că a venit momentul să realizăm un prim Ghid pentru implementarea ESG, adaptat realităților economiei românești, demers pentru care îi invităm pe cei mai buni specialiști din domeniu să ni se alăture. Suntem convinși că, printr-un efort colectiv, vom reuși să facem un pas important, care va contribui la dezvoltarea mediului de business din România și a societății în ansamblu”, a declarat Andrei Botiș, Vicepreședinte CPESGR și coordonator al Grupului de Lucru dedicat elaborării Ghidului pentru implementarea ESG.