Atât pandemia cât și conflictul din Ucraina și criza refugiaților generată de acest conflict, au oferit oportunități pentru ONG-uri să se implice în sprijinirea acestor cauze și să își consolideze imaginea publică în România. Conform studiului IRES din 2021, sectorul de afaceri prezintă o percepție tot mai pozitivă asupra ONG-urilor, iar pandemia a contribuit la creșterea nivelului de cooperare și la îmbunătățirea imaginii acestora în rândul instituțiilor guvernamentale.

Acest trend pozitiv trebuie capitalizat și menținut acolo unde există deschidere din partea autorităților și potențial de susținere din partea mediului privat. ONG-urile ar trebui să valorifice această oportunitate pentru a consolida parteneriatele cu instituțiile guvernamentale și cu sectorul privat, în vederea abordării mai eficiente a problemelor sociale. Prin continuarea colaborării și promovarea unor proiecte și inițiative de succes, ONG-urile pot consolida încrederea și sprijinul din partea diferitelor sectoare ale societății, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă și la rezolvarea problemelor comunităților locale.

O analiză Deutsche Welle, publicată în luna august 2021, arată că societatea civilă din România este reprezentată de aproximativ 90.000 de organizații neguvernamentale. Dintre acestea, conform bilanțurilor financiare depuse la autoritățile fiscale, doar jumătate sunt active. Aceeași analiză arată că peste 50% dintre români creditează organizațiile neguvernamentale din România, mulți dintre ei însă neștiind denumirea sau domeniul de activitate al acestora.

De aceea, în cadrul proiectului Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud-Est – Closing the Gap Together!”, derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, Asociația CSR Nest implementează o campanie de comunicare strategică, pe o durată de șase luni. Campania a început în luna noiembrie, cu activitățile pregătitoare și se va derula până la finalul lunii martie.

Proiectul este derulat în județele Constanța, Tulcea și Galați și se adresează unui număr de trei publicuri țintă specifice ONG-urilor: autoritățile locale, instituțiile de învățământ pre-universitar și universitar și companiile din mediul privat. Derulată sub sloganul „Încrederea se construiește în timp. Împreună. Pas cu pas. Prin rezultate”, campania de comunicare strategică își propune să crească gradul de înțelegere a publicului țintă privind rolul, importanța și impactul ONG-urilor, pornind de la contribuția și relevanța activităților desfășurate de către organizațiile neguvernamentale în comunitățile locale. În plus, campania scoate în evidență impactul pe care societatea civilă îl are în comunitățile de intervenție.

Conceptul campaniei pornește de la câteva realități din peisajul societății civile și al relației dintre aceasta și societatea românească în ansamblu: încrederea scăzută în ONG-uri dar care poate fi crescută doar prin comunicare intensă cu toate publicurile țintă, treptat și prin rezultate vizibile ale intervențiilor în comunitate.

„Ne dorim ca prin această campanie să scoatem în evidență rolul de partener de încredere pe care îl joacă societatea civilă atât pentru autoritățile publice locale, cât și pentru instituțiile de învățământ pre-universitar și universitar și pentru companii. În orice societate, ONG-urile au un triplu impact în comunitățile în care intervin: social, economic și financiar. Iar tocmai din această triplă valență reiese și valoarea lor adăugată, adusă pe terme lung comunității. Însă, doar cu un efort comun societate civilă – stakeholderi, efectul implicării în comunitate a ONG-urilor se poate multiplica”, spune Sergiu Sebesi, președintele Asociației CSR Nest și managerul de proiect.

Proiectul „Îmbunătățirea imaginii publice a ONG-urilor din 16 orașe din Regiunea Sud Est – Closing the gap together!” este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.993 EURO, pe o perioadă de 11 de luni începând cu luna mai 2023.