BRD Asset Management S.A.I., compania specializată în administrarea de investiții a BRD – Groupe Société Générale, a lansat primul său fond care promovează caracteristici de mediu, sociale și urmărește practici de bună guvernanță (ESG). Prin modificările aduse BRD Global, fondul promovează caracteristici de mediu, sociale şi are în vedere ca emitenţii în care investeşte direct sau indirect să urmeze practici de bună guvernanţă conform cerințelor Articolului 8 din Regulamentul UE 2019/2088.

Modificarea adusă FDI BRD Global completează gama de produse din portofoliul BRD Asset Management S.A.I., încorporând, pe lângă criteriile financiare, și criterii clare de mediu, sociale și de guvernanță, astfel încât să putem oferi clienților un produs care să fie interesant atât din punct de vedere investițional, cât și al preferințelor legate de mediu, social și de guvernanță. Observăm o preocupare din ce în ce mai mare a clienților în ceea ce privește responsabilitatea față de mediu și societate, iar aceste preferințe pot fi manifestate și în modalitatea în care plasăm banii, încurajând prin investițiile noastre companiile responsabile”, a declarat Mihai Purcărea, CEO BRD Asset Management S.A.I.

Plasamentele fondului sunt realizate preponderent pe piețele globale de acțiuni cum ar fi SUA, Europa și Japonia. Fondul efectuează plasamentele în special prin instrumente tranzacționabile de tip ETF. FDI BRD Global promovează caracteristici de mediu și sociale şi are în vedere ca emitenţii în care investeşte direct sau indirect să urmeze practici de bună guvernanţă, însă nu are un obiectiv de investiții durabile și nici nu își propune să aibă o proporție minimă de investiții durabile. Alocarea strategică a fondului este de 75% în acțiuni sau ETF cu expunere pe piețele globale de acțiuni sau fonduri care investesc preponderent în acțiuni și 25% în alte active, cum ar fi depozite și instrumente financiare cu venit fix, precum şi alte instrumente financiare permise de legislaţia în vigoare. Prin plasamentele efectuate fondul urmărește să ofere clienților lichiditate ridicată și diversificare.

Fondul poate fi cumpărat în lei, euro și dolari și se adresează clienților care doresc să investească în acțiuni pe pieţele internaţionale de capital, care şi-au definit un orizont de timp de peste cinci ani, care îşi asumă riscurile prevăzute în prospectul de emisiune și care acordă o atenție sporită acțiunilor ce pot avea un impact în zonele de mediu și social. Valoarea minimă de achiziție este o unitate de fond.

Fondurile administrate de BRD Asset Management S.A.I. sunt disponibile în toată rețeaua distribuitorului BRD – Groupe Société Générale, cu documentația necesară specifică fiecărui produs. De asemenea, ele sunt disponibile pentru clienți și prin asigurările de viață cu componentă investițională Invest Benefit+ oferite de BRD Asigurări de Viață.