Asociația CSR Nest a finalizat proiectul „Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest OItenia, Sud-Muntenia și Sud-Est – Incubator ONG”. Proiectul a fost derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și a beneficiat de o finanțare în valoare de 246.621,99 EURO, pe o perioadă de 21 de luni începând cu luna august 2022.

Scopul proiectului a fost reprezentat de creșterea capacității și sustenabilității organizaționale a 10 ONG-uri mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest OItenia, Sud-Muntenia și Sud-Est, care manifestă un interes sporit spre implicarea în comunitate. Modalitatea de abordare a fost implementarea unor măsuri strategice de dezvoltare organizațională, care au inclus: traininguri; planificare strategică participativă; întărirea capacității organizaționale prin elaborarea unor instrumente interne de organizare, evaluare și monitorizare; apartenența strategică a celor 10 ONG-uri la o federație destinată organizațiilor mici sau fără experiență.

Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest OItenia, Sud-Muntenia și Sud-Est – Incubator ONG” răspunde unei nevoi existente în sectorul ONG din România. Astfel, la nivel național, ONG-urile mici sau fără experiență nu beneficiază de resursele financiare și know-how-ul necesare pentru a-și construi o capacitate organizațională adecvată. Potrivit „Raportului România 2017 – Sectorul Neguvernamental: profil, tendințe, provocări”, realizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), în cazul organizațiilor mici, cu un număr redus de angajați și cu venituri limitate, nu există strategii de dezvoltare organizațională și nici departamente specializate în elaborarea, implementarea sau monitorizarea strategiilor.

Realitatea din România ne arată că în cazul ONG-urilor mici sau fără experiență, este vorba aproape întotodeauna despre o strategie de supraviețuire, iar obiectivul principal este ca organizația să nu dispară. Pentru a rămâne competitive și pentru a avea un impact cât mai puternic în comunitățile în care activează, organizațiile neguvernamentale trebuie să se adapteze la diferite contexte sociale, economice sau politice. Există mai multe modalități pentru ca ONG-urile să se adapteze pieței, una dintre ele fiind creionarea de direcții strategice de întărire a capacității organizaționale, incluse într-un plan clar de dezvoltare sustenabilă. În acest sens, unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru a răspunde cât mai rapid nevoilor din comunitate este parcurgerea unui proces de dezvoltare organizațională, cu scopul creșterii eficienței acesteia prin intervenții planificate, la nivel de management, angajați, voluntari, procese, cultură și structuri organizaționale”, spune Sorin Boboc, Manager de Proiect.

Punctul culminant al proiectului a fost reprezentat de constituirea unei federații destinate organizațiilor mici sau fără experiență. Operațională sub denumirea de Federația organizațiilor mici sau fără experiență – INCUBATOR, prin acest organism, Asociația CSR Nest își propune să sprijine ONG-urile mici sau fără experiență din România, prin colaborare, pentru a avea un impact cât mai mare în comunitățile în care activează, prin facilitarea schimbului de know-how și bune practici în domeniul societății civile. Inițial, din Federația INCUBATOR vor face parte cele 10 ONG-uri beneficiare ale proiectului și Asociația CSR Nest în calitate de membru fondator.

“La ora actuală, în peisajul societății civile din România este nevoie de elemente de coagulare precum Federația INCUBATOR, tocmai pentru a avea un numitor comun, mai puternic, în relația cu oricare dintre stakeholderii unui ONG. De aceea, ne propunem pe viitor să atragem un număr cât mai mare de ONG-uri mici, tocmai pentru a crea un pol de acțiune în rândul unui segment al societății civile cu potențial semnificativ de creștere. Cu toate acestea, avem în vedere o creștere organică, sănătoasă a acestei federații, cu scopul de a atrage doar acele ONG-uri interesate să contribuie activ la dezvoltarea federației pe termen lung. Asociația CSR Nest își va asuma rolul de mentor și va sprjini membrii federației în toate demersurile de creștere individuală dar și colectivă”, spune Sorin Boboc, manager de proiect.